2013

מצ"ב התייחסות המשרד לעניין הדיון בכנסת בנושא זוגלובק.


לתשובת הממשלה להצעה לסדר היום - תחקיר בעניין התעללות בבעלי חיים במשחתת זוגלובק