2013

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "קביעת הוראות ברורות לטיפול בבעלי בחיים בתקנות מבטאות את המחויבות של משרד החקלאות לטיפול בנושא צער בעלי החיים".

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הביא הבוקר (שני, 23.12.13) לאישור ועדת החינוך של הכנסת את תקנות הגנה על בעלי חיים, המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה מכוח חוק צער בעלי חיים. הוועדה דנה רק במבוא לתקנות. דיון המשך לאישורן ייקבע בהמשך.

בטיוטת התקנות מוצע לקבוע תנאים להמתת אפרוחים ולהשמדת ביצי דגירה של עופות, אשר יוצרו במדגריות לצורך ייצור ביצי מאכל או בשר למאכל, ואין בהם שימוש (כגון אפרוחים זכרים בשלוחת מטילות ביצי מאכל ואפרוחים פגומים בשלוחת הפטם), ועל כן על פי הפרקטיקה הנהוגה כיום בכל העולם הם מומתים.
מטרת התקנות להגדיר ולקבוע רף התנהגות ברור ומעשי, שאינו כרוך בגרימת סבל מיותר לבעלי החיים, בדומה לתקן המקובל באירופה. החקיקה האירופית כיום קובעת קווים מנחים בלבד ואין בה כללים טכניים ומפורטים לגבי אופני המתה של אפרוחים והשמדת ביצי דגירה שלא בקעו. יחד עם זאת, מוגדר בה עיקרון יסוד לפיו על אמצעי ההמתה לגרום למוות מידי.
בהתאם, בטיוטת התקנות מוצע לקבוע כי המתת אפרוחים תבוצע רק באמצעות מתקן שאושר על ידי הממונה לפי החוק, ושעומד בתנאים המבטיחים המתה מיידית של אפרוחים או של עוברי אפרוחים שלא בקעו.

עוד טרם התקנת התקנות, נקט משרד החקלאות באמצעי אכיפה נגד מדגריות עקב המתה שבוצעה תוך עינוי, התאכזרות והתעללות באפרוחים תוך הפרת חוק צער בעלי חיים (רמית, נורדיה). עם זאת, קיים צורך להסדיר באופן ברור את הפרקטיקה הראויה בתחום זה, ולקבוע כללי התנהגות שהפרתם תיחשב עבירה, גם אם הם אינם התעללות כהגדרתה בחוק צער בעלי חיים.
עד התקנת התקנות, חוייבו המדגריות לעבוד על פי הנחיות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לעניין זה.

בנוסף בטיוטת התקנות מוצע לקבוע במפורש שלא ניתן להוציא ביצי דגירה ממדגריה לאחר היום ה- 12 להדגרה, מבלי שהושמדו במתקן מאושר קודם לכן. זאת כדי למנוע מצב בו ביצים שהודגרו אך לא בקעו מושלכות לאשפה והאפרוחים בוקעים באשפה ומתים בייסורים בשל היעדר טיפול. כדי למנוע זאת, מוצע לקבוע חובת המתת אפרוחים שלא שווקו, וכן חובת השמדה של ביצים פוריות שלא בקעו לפני הוצאתן מהמדגריה.
מועד תחילת התקנות על פי הטיוטה הוא כבר בימים הקרובים, ב- 1 בינואר 2014, וזאת בכדי שהיתר העבודה למדגרות לשנה הקרובה כבר יכלול הימצאותה של מכונה שעומדת בתקנות.

עו"ד אפרת אביאני, סגנית היועץ המשפטי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האחראי על אכיפת חוק צער בעלי חיים ועל קידום הערך של מניעת צער בעלי חיים, מחויב לעשות כל שניתן כדי למנוע סבל מיותר של בעלי חיים, ולקבוע הוראות ברורות לעוסקים בגידול בעלי חיים. תקנות אלה שעניינן מיליוני אפרוחים שמבחינת התעשייה אין להם ערך כלכלי, הן ביטוי למחויבותו של המשרד למניעת סבלו של כל בעל חיים באשר הוא". 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
חשיפה לאור יום: מפקחי משרד החקלאות חילצו כ-90 כלבים שהוחזקו בבית הרבעה פיראטי במושב במועצה האזורית גלבועhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pirate_dog_breeding.aspxחשיפה לאור יום: מפקחי משרד החקלאות חילצו כ-90 כלבים שהוחזקו בבית הרבעה פיראטי במושב במועצה האזורית גלבועבמקום הוחזקו כלבים ששוויים הוא עשרות אלפי שקלים ● החשד: בעלי המקום הרביע את הכלבים במטרה להרוויח על כל כלב ● המקום היה מלוכלך והתנאים בהם הוחזקו הכלבים היו מחפירים
סוף טוב: מפקחי משרד החקלאות ממשיכים הבוקר לטפל בכלב שהוחרם אתמול בלילה בבת ים​https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Dog_abuse_bat-yam.aspxסוף טוב: מפקחי משרד החקלאות ממשיכים הבוקר לטפל בכלב שהוחרם אתמול בלילה בבת ים​בעקבות דיווח שהתקבל אתמול בערב (6.10.20) באגף רווחת בעלי חיים במשרד החקלאות מ"אגודת צער בעלי חיים חיפה" לחשד להתעללות קשה בכלב האסקי מעורב בבת ים, יצאו מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל למקום והחרימו את הכלב.