2013

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "לראשונה, יעניקו התקנות למגדל את האפשרות ליצור שותפות אמת להקמת לול מודרני, יעיל, הנותן מענה לבריאות הציבור והעוף. השדרוג נועד לשפר את איכות הביצים המשווקות בישראל, לשפר את רווחת העופות ולשמור על בריאות הציבור על ידי הקמת לולים מודרניים וחדשים מצד אחד, ומן הצד השני לחזק את המשק המשפחתי, לעודד כניסת מגדלים צעירים ודור ממשיך לענף ולאפשר למגדלים הקיימים בחירה כיצד לקדם את העסק שלהם לעסק יעיל וריווחי יותר"

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, אישר הבוקר (יום רביעי, 25.12.13)  בוועדת הכלכלה בכנסת את תקנות התכנון השנתיות לענף ההטלה, כחלק מתקנות המועצה לענף הלול לכללים למכסות ייצור ביצים לשנת 2014.
התקנות קובעות את מכסות גידול הביצים לשנת 2014, וקובעות מספר שינויים, לעומת התקנות של שנת 2013. בין השאר הוחלט להעמיד את המכסה האישית למגדל חדש על 500,000 ביצים לעומת 250,000 ביצים. זאת, לאור המלצת גורמי המקצוע במשרד לגודל יחידות ייצור יעילות ורווחיות. כמו כן, הוחלט לאפשר פתיחת מועד נוסף להגשת בקשות במהלך השנה. הקלה זו נועדה לאפשר לוועדת המכסות גמישות למשל במקרה בו לאחר ההקצאה בפועל, נותרה יתרה לחלוקה.
במטרה להשוות את מכסת המגדלים הוותיקים לחדשים לפי תקנות 2014, תינתן תוספת מכסה למגדלים שנקבעה להם בעבר מכסה בהיקף של 250,000.

במסגרת שדרוג ענף ההטלה, ועידוד המגדלים למעבר ללולים חדשים ומודרניים, התקנות אף קובעות תוספת מכסה חד-פעמית השווה למכסה הקיימת של המגדל, במטרה לא לפגוע בהיקף הייצור של המגדל בשל המעבר ללול חדש. וכן, תוספת מכסה בהיקף של עד 25,000 ביצים לכל דונם קרקע בו היה גידול חקלאי ובמקומו יוקם לול.
בכדי לחזק משקים קטנים ולעודד התייעלות, תינתן תוספת מכסה של 100,000 ביצים לכל מגדל שיקים לול חדש בהיקף של עד 12,000 מטילות.
לולים חדשים שיוקמו חייבים להימצא ביישוב בו מתגורר המגדל, בכדי להבטיח שהלול אכן יהיה מקור פרנסה לתושבים, בעיקר ביישובי הפריפריה (למעט חריגים של גידול משותף שיאושרו פרטנית). כמו כן, בכדי לא ליצור לולי ענק תעשייתיים, מספר המטילות בלול יוגבל לכל היותר ל- 50,000.

התקנות אף קובעות תנאים לגידול עופות בישראל - בכדי לגדל עופות בישראל, נדרשים המגדלים לעמוד בהוראות רישוי עסקים ובתקנות חוק צער בעלי חיים. 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020
מקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_25.aspxמקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20
מקרה כלבת מספר 26 – בתן, באזור נחל חרמון, קיבוץ דפנה, 12.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_26.aspxמקרה כלבת מספר 26 – בתן, באזור נחל חרמון, קיבוץ דפנה, 12.10.20