2013

משרד החקלאות הציג (שני, 1.7.13) שורה של צעדים למניעת צער בעלי חיים במדגרות אפרוחים וכן, את ממצאי החקירה שהתנהלה במקום. משרד החקלאות אף הציג נתוני טיפול ברווחת בעלי חיים. המשרד בדיון: ננקוט אפס סובלנות כלפי עבירות צער בעלי חיים. עוד הצהיר המשרד בפני הוועדה כי הסתיים הליך כתיבת תקנות המתת אפרוחים מכוח חוק צער בעלי חיים, והוא נמצא עתה באישור נוסח במשרד המשפטים.

על פי הנתונים שהציג המשרד, בתחילת 2012 הושלם מהלך הפיכת עברות לפי חוק ותקנות צער בעלי חיים לעבירות מינהליות, המהלך ייעל את פעילות האכיפה ואפשר הטלת 152 קנסות. בנוסף, בשנת 2011 נפתחו 90 תיקים חדשים בעבירות צער בעלי חיים, בשנת 2012 נפתחו 85 תיקים חדשים ובמחצית הראשונה של 2013 נפתחו 52 תיקים חדשים. מתחילת 2012 עד היום הוגשו 21 כתבי אישום בעבירות צער בעלי חיים עתה מתנהלים 84 תיקים משפטיים פעילים.

במסגרת החקירה של האירוע, לאחר שהתגלה שהמדגרה המיתה אפרוחים בניגוד לחוק צער בעלי חיים, הורה משרד החקלאות להפסיק את הפעילות העבריינית, והדריך את המדגרה כיצד לפעול מבלי לגרום סבל מיותר לאפרוחים. בנוסף, הורה מנהל שירותים וטרינרים על נוכחות של פקח ממשלתי במדגרה בכל עת בה יש בקיעה של אפרוחים לפיקוח על תקינות התהליך, וזאת עד להודעה חדשה.
נכון להיום, המדגרה עובדת בהתאם לחוק. משרד החקלאות ימשיך לבצע במקום ובמדגרות הנוספות ביקורות פתע. בהתאם לתוצאות החקירה יחליט משרד החקלאות אילו הליכים לנקוט נגד המדגרה.

במקביל לטיפול הנקודתי במדגרת נורדיה, יזם משרד החקלאות שורה של צעדים רוחביים מול כל המדגרות בישראל. בין השאר, הפיץ משרד החקלאות מכתב ריענון לכלל המדגרות בדבר חובתן לפעול להמתת אפרוחים בהתאם להנחיות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. בנוסף, נדרשת מעתה כל מדגרה למנות עובד אחראי מטעמה שתפקידו יהיה למנוע צער בעלי חיים ולהבטיח תקינות התהליך.


להמשך קריאה
אפרוחים, צילום: רם שדמון

 

 

מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות