2013

לפסק הדין יש השלכות רוחב משמעותיות, והוא פותח מחדש את הדיון שנשלם זה מכבר, והלכה למעשה, הוא מחזיר את ענף פיטום האווזים לישראל. לראיה, יומיים לאחר מתן פסק הדין, נתקבלה במשרד החקלאות פנייתו של הנאשם לאפשר את פתיחת ענף האווזים מחדש
משרד החקלאות פנה לפרקליטות המדינה בבקשה להגיש ערעור לבית המשפט העליון בתיק פיטום אווזים בתיק וחנון נגד מדינת ישראל (עפ"ג 44900-04-12). פסק הדין שניתן לפני מס' ימים בבית המשפט המחוזי מרכז מאשר, הלכה למעשה, את החזרת ענף פיטום האווזים לישראל, לאחר שנסגר סופית בהוראת משרד החקלאות בשנת 2006. משרד החקלאות מבקש לערער לבית המשפט העליון על ההחלטה.

הסיפור בקליפת אגוז – בינואר 2010 הרשיע בית משפט השלום בראשון לציון את רן וחנון ממושב פתחיה בעבירה על חוק צער בעלי חיים בשל פיטום אווזים במשקו. וחנון טען להגנתו שהשתמש בשיטה חדשה שאינה עומדת בניגוד לחוק. השופט קיבל את גרסת משרד החקלאות והוא הורשע. וחנון ערער על פסק הדין ולאחרונה זיכה אותו בית המשפט המחוזי מרכז. עתה מבקש, כאמור, משרד החקלאות מהפרקליטות לערער על ההחלטה.

בית המשפט המחוזי זיכה מֵפַטם אווזים שהורשע בבית משפט השלום בעבירה של עינוי, התעללות והתאכזרות לבעלי חיים, וקבע, כי המדינה לא הוכיחה, מעבר לספק סביר, כי הנאשם אכן עבר את העבירה האמורה. הנימוק העיקרי לפסק הדין הוא, כי המערער עשה שימוש בשיטה שונה מאשר זו שנדונה בפסק הדין של בג"צ שבעקבותיו נסגר ענף פיטום האווזים בישראל, וכי לגבי שיטה זו המדינה לא עמדה בנטל ההוכחה, שכן לא הביאה מחקר מדעי שמוכיח חוסר הפחתה מספקת בסבל שנגרם לאווזים בשיטה שנקט הנאשם, לעומת השיטה שנאסרה על ידי בית המשפט העליון.

משרד החקלאות גורס כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי שגוי, נוגד את הדין כפי שנקבע בפסק הדין של בג"צ, קובע מבחן מחמיר שלא לצורך בנוגע להוכחת הרכיב העובדתי של עבירות על חוק צער בעלי חיים, ועשויות להיות לו השלכות שליליות משמעותיות על אכיפת חוק זה בישראל. מטעמים אלו פנה משרד החקלאות לפרקליטות בבקשה לערער על החלטת המחוזי. מחלקת התביעות במשרד החקלאות אינה מוסמכת על פי חוק להגיש ערעור לערכה הגבוהה ביותר, קרי בית המשפט העליון, ועל כן מבקשת מהפרקליטות להגיש את הערעור על פסק הדין.


להמשך קריאה
לפרוטוקול הערעור בבג"צ
אווזים

 

 

אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.