2013

במטרה לפתח ענפים חדשים בחקלאות השקיעה מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות כ- 1.5 מיליון שקל, בסיוע למגדלים המוכנים לנסות מיכון או גידול חדש שטרם נוסה בישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר משקיע מאמצים גדולים בפיתוח ענף החקלאות הישראלי ומסייע במתן מענקים והטבות מס למימוש פרויקטים שונים במרחב הכפרי, הן במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, והן במסגרת מענקים מנהליים בהתאם להחלטות ממשלה שונות. המשרד מסייע בפיתוח פרויקטים המניבים תוצרת לשוק המקומי ולייצוא, ביניהם גידולי ירקות, פירות, פרחים ודגי נוי.
שנת 2012 אופיינה כשנת פיתוח מואץ בחקלאות ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, באמצעות מנהלת ההשקעות, סייע בהשקעות הון לחקלאים בתקציב כולל של 235 מיליון שקל, 100 מיליון שקל יותר מאשר בשנת 2011.
רוב הגידול בתקציב שנת 2012, סך של 132 מיליון שקל הושקעו בתשתיות  מים, בין היתר על מנת לייעל את  השימוש במים.

ההתיישבות הכפרית פרוסה במרחבי מדינת ישראל על כל גווניה וצורותיה, קיבוץ, מושב עובדים, מושב שיתופי, ישוב קהילתי או ישוב כפרי אחר, כ- 70% מן הישובים הכפריים נמצאים בפריפריה. כ- 70 מיליון שקל תוקצבו על ידי הממשלה לתוכנית הרב שנתית לפיתוח וחיזוק הפריפריה החקלאית שהוכנה במינהלת ההשקעות, במסגרת התוכנית תוכשר קרקע לחקלאות עבור משפחות חדשות בפריפריה אשר תעסוקנה בחקלאות, תמיכות בגורמי ייצור לנקלטים החדשים כדי לאפשר תעסוקה בחקלאות ובתחומים משלימים מתחום הכפר. בשנת 2012 הקצתה מנהלת ההשקעות כ- 14 מיליון שקל לפיתוח וחיזוק הפריפריה החקלאית, מתוכם הושקעו כ- 8 מיליון שקל בהכשרת שטחים לנקלטים חדשים בפריפריה בין היתר בערבה התיכונה, רמת הנגב ובגולן. יתרת התקציב נועדה לסיוע בגורמי יצור, ובשנת 2013 יוקצה סכום דומה לפיתוח וחיזוק הפריפריה החקלאית.

בשנת 2012, כחלק ממדיניות המשרד, נרשמה עלייה משמעותית בתקציבים שמיועדים לפיתוח החקלאות במגזר המיעוטים, כאשר מענקי השקעות למגזר גדלו כמעט פי 2.5 (מ- 5 מיליון שקל בשנת 2011 ל- 12 מיליון שקל בשנת 2012). במגזר המיעוטים התקציבים מופנים לשני נושאים עיקריים: תמיכה בהוצאות מבני בעלי החיים מחוץ למרכזי היישובים ושיקום מערך הדרכים החקלאיות.


להמשך קריאה
טרקטור, השקעה במיכון וציוד בחקלאות