2013

מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רמי כהן, לקח על עצמו לנסות ולגשר בסכסוך המתמשך מזה שנים בין מועצת הצמחים לבין קבוצת מגדלים בענף הפירות המסרבים לשלם את היטלי המועצה בטענה שאינם זוכים לשירותים מהמועצה. למרות המאמצים הכנים, הצדדים לא הצליחו לגשר על הפערים.

תהליך הגישור הוליד בחינה מעמיקה של פעילות מועצת הצמחים, ובסופו החליט מנכ"ל משרד החקלאות, להמליץ להנהלת המועצה לקצץ 25% מתקציב מועצת הצמחים, במטרה לעודד את התייעלות מועצות הייצור ולהקל את נטל ההיטלים המושתים על החקלאים. עוד המליץ מנכ"ל משרד החקלאות למועצה להקטין את ההיטלים הנגבים מהחקלאים ולהמשיך בדיאלוג עם נציגי המאבק. לנציגי מאבק החקלאים המליץ כהן לפעול בחסות חוק, להצטרף למועצה ולהשפיע מבפנים.

במקביל, בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להקצות תקציבים להשקעה במחקר ופיתוח ובאשראי לרווחת החקלאים, בכדי להגדיל את סל השירותים שמציע המשרד לחקלאים, וכך על מנת להבטיח שהחקלאים לא יפגעו כתוצאה מהקיצוץ בתקציב המועצה.

מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רמי כהן: "למועצות הייצור תרומה לקידום ופיתוח החקלאות לטובת הגדלת המגוון לצרכן, וכן לטובת סיוע לחקלאי הקטן בהתמודדות היומיומית עם קשיי המקצוע. כרגע, אין למשרד תכניות גורפות לסגור את מועצות הייצור, אך אנו מעוניינים לעזור להן להתייעל בצורה משמעותית, ולקצץ בתקציבן".מועצת הצמחים