2013

ההחלטה כפופה לשימוע הפתוח לכלל הציבור ובא בעקבות בדיקת רווחיות שערך משרד החקלאות ב"תנובה"

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "משק תחרותי הוא משק בריא ומשרד החקלאות פועל להבטחת זמינות מזון טרי ובמחיר סביר, לצד סטנדרטי תברואה גבוהים ביותר. לצד חיזוק התיישבות, משרד החקלאות ימשיך לפעול להפחתת יוקר המחייה במשק באמצעות הגברת התחרות. בכל מוצר משמעותי בו אין תחרות מספקת, המשרד יפעל על מנת להבטיח רמת מחירים הגיונית לציבור הרחב


המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אורי צוק-בר, ממליץ להכניס לפיקוח מחירים גבינה לבנה 5% ושמנת מתוקה 38% ולהפחית את מחירם בשיעור ניכר. מוצרים אלו אינם נמצאים כיום בפיקוח מחירים. ההמלצות גובשו לאחר ביצוע בדיקת רווחיות של תשלובת החלב של "תנובה" שערך משרד החקלאות באמצעות רואה חשבון חיצוני ולאחר קבלת נתונים נוספים מהמחלבות. ההחלטה כפופה לשימוע ציבורי במסגרתו מוזמן כלל הציבור להעביר עמדות וטענות בעניין המלצות אלה.

בבדיקת הרווחיות נמצא כי בגבינה לבנה ובשמנת מתוקה מדובר בשוק ריכוזי ביותר - בשוק הגבינות הלבנות, נתח השוק של "תנובה" הנו כמחצית, בעוד נתח השוק של שלושת המחלבות הגדולות הנו כ- 90%. בשוק השמנת המתוקה, נתח השוק של חברת תנובה הנו יותר ממחצית. עוד נמצא כי במוצרים "גבינה לבנה 5%" ו"שמנת מתוקה 38%" קיימת רווחיות חריגה. על סמך בדיקות אלה התכנסה ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר וקבעה כי יש לשקול להכניס מוצרים אלו תחת פיקוח מחירים מלא, ולהפחית כאמור את מחירם בשיעור ניכר. בבדיקת הרווחיות נמצא גם כי שוק הקוטג' ריכוזי גם כן, אך כבר אינו ברווחיות בלתי סבירה, כפי שהיה בעבר. משרדי החקלאות והאוצר ממשיכים לעקוב באופן צמוד אחריו, ואין מן הנמנע כי בעתיד יוחזר גם הוא לפיקוח מחיר אם רווחיותו תהא בלתי סבירה.

המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אורי צוק-בר: "כאשר השוק מתנהג ברמת רווחיות סבירה, הממשלה לא מתערבת. חשוב להדגיש, כי לא מן הנמנע כי נתערב במוצרים נוספים, במידת הצורך. גם בגבינות קשות פרוסות ארוזות נמצאו רמות רווחיות גבוהות, אך בשלב זה הן לא מוחזרות לפיקוח לאור העובדה כי המוצר העיקרי, גבינה צהובה במשקל, שמהווה מוצר עוגן, כן מפוקח. כאמור, במידת הצורך נחזיר גם זאת לפיקוח מחיר".

לרשימת המוצרים בפיקוח ולהמשך קריאה


להמלצות ועדת המחירים לעניין מוצרי החלב שבפיקוח - טיוטה להערות הציבור (שימוע)מוצרים בפיקוח