2013

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "התכנית כוללת כלים לפיתוח תעשייה עתירת ידע ובת-קיימא בתחום הטכנולוגיות והידע החקלאי בעלת מובילות עולמית בישראל. החיבור בין המחקר לתעשייה באמצעות מינוף היכולות המחקריות לפיתוח טכנולוגיות וידע חקלאי ייצר חקלאות מכוונת תעשייה וייצוא והדבר יתרום לחיזוק מעמדה של ישראל בעולם כמדינה המסייעת לאתגרים הגלובליים, ותמשוך אליה פעילות של חברות רב לאומיות"

כהמשך ישיר להחלטת הממשלה ועל פי המלצת הוועדה למינוף המו"פ החקלאי בישראל בראשות פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, התכנסה לראשונה, ועדת ההיגוי הבין-משרדית בראשות מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להתנעת המהלך. עיקר המתווה, שאותו אימצה הממשלה בדצמבר 2012, מכוון לחיבור בין המחקר לתעשייה למינוף היכולות המחקריות לפיתוח טכנולוגיות וידע חקלאי מכווני תעשייה וייצוא. התוכנית הינה חלק מחזון ראש הממשלה, אשר הנחה את המועצה הלאומית לכלכלה לפעול למיצוב ישראל כמוקד פעילות וחדשנות בינלאומי, בתחום הקיימות בשלושה תחומים עיקריים: מים ואנרגיות מתחדשות, תחליפי נפט וייצור מזון. הממשלה תשקיע בקידום התוכנית כ- 300 מיליון ₪ למשך 7 שנים, וצפויים גיוסים נוספים של השקעות שיגיעו מהמגזר הפרטי.

הוועדה התרשמה כי לישראל ידע ויכולות ייחודיות, אשר בתנאים הנכונים יכולים להפוך למנוע צמיחה משמעותי במשק. מטרת התוכנית הינה קידום היזמות והפיתוח המסחרי באמצעות חיבור בין כלל גורמי המחקר בכדי לעודד יזמות ופיתוח חברות משותפות למספר גופים. התוכנית מיועדת לייצר סביבה מתאימה לזרימה יעילה של ידע וכוח אדם בין גורמי המחקר והתעשייה לצד הבטחת משאבי מימון מתאימים ותשתית מתאימה לביצוע תהליכי ניסוי והדגמה משמעותיים בישראל. בסיומה תוכתר מדינת ישראל כמוקד פעילות וחדשנות בינלאומי.

בראש ועדת ההיגוי לתוכנית יעמוד רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, וחברים בה פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, נציג משרד הכלכלה, נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר, נציג החשבת הכללית במשרד האוצר, דני כרמון, סמנכ"ל מש"ב במשרד החוץ, נציג המדען הראשי במשרד הכלכלה וד"ר אבי פרל, המדען הראשי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.חממות