2013

הבוקר (12.9.2013) התקיים אכלוס של כ- 600,000 דגיגי אמנון בכנרת. מטרת האכלוס הנה כפולה, הן להעשיר את הדגה בכנרת והן לטפל במים ולשפר את איכותם. מדובר באמנון הגליל המקומי של הכנרת, המוכר גם בשם אמנון לבן, ונחשב לדג מאכל אהוב על הישראלים. לאמנונים גם תפקיד של שמירת מאזן האצות בכנרת - דגי האמנון משמשים כמסנן ביולוגי לאצות האגם.

אכלוס האגם מתבצע מדי שנה על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות על פי החלטתה המקצועית של ועדת אכלוס הכנרת, המשותפת למשרד החקלאות, רשות המים, מעבדת חקר ימים ואגמים וארגון דייגי טבריה. מדיניות האכלוס נקבעת על סמך מצב האגם וסיכום האכלוס בשנה הקודמת. במהלך הקיץ מאוכלסים דגיגי כסיף ואמנון. דגיגי הכסיף מגודלים למטרה זו בתחנת המחקר בדור של אגף הדיג במשרד החקלאות. דגיגי האמנון מגודלים בתחנת המחקר גינוסר של אגף הדיג במשרד החקלאות.

מספר סוגי אצות בכנרת עלולות לפתח רעלנים ולפגוע באיזון הביולוגי באגם ובאיכות מי השתייה. דגיגי האמנון מהווים חלק ממארג הדגים המסייעים לשמירת איכות מי האגם, במיוחד בתקופה האחרונה בה קיים מנעד מפלסים גדול, וזאת באמצעות סינון אקטיבי של מספר סוגי אצות.
הדגיגים, אשר כאמור ניזונים מהאצות, גודלו בתחנת המחקר של אגף הדיג בגינוסר במשך 4 חודשים, והיום  הועברו ל"בריכות השחרור" ומהן ישירות אל אגם הכנרת.

במקביל לאכלוס האמנונים, בימים אלה מתבצע אכלוס דגיגי הכסיף - 300,000 דגיגים במשקל 10 גרם, וכאמור, דגיגי אמנון גליל – 1,000,000 דגיגים במשקל 12 גרם. 600,000 מהם אוכלסו היום ו- 400,000 נוספים לאחר החגים.
במהלך החורף האחרון אוכלסו דגיגי בורי (קיפון), בעיקר מהמין קיפון טובר (liza ramada או Mugil capito). השנה אוכלסו כ- 830,000 דגיגים, שמקורם בשפכי הנחלים לים התיכון ועוד 100,000 מהמין קיפון גדול ראש (Mugil cephalus) שחלקם סופקו, לראשונה, ממכון רבייה מנותק מהים.אכלוס דגיגים בכנרת, צילום:ניר פרוימן