2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף פרקליטות צפון, הגיש אמש שני כתבי אישום בפרשת "אדום אדום" בבית משפט השלום בנצרת. שני כתבי האישום הוגשו נגד ארבעה מעובדי מפעל "אדום אדום" בבית שאן, המשווק את מוצרי בשר הבקר של "תנובה", ביניהם האחראי על קו השחיטה במפעל וממלא מקומו. כתבי האישום הוגשו עם סיום החקירה של פקחי יחידת האכיפה והחקירות במשרד החקלאות (פיצו"ח) ויחידת הונאה צפון במשטרה.

עו"ד ג'ריס גנטוס, מחלקת התביעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "העבירות המתוארות בכתב האישום קשות, ומהוות התעללות של ממש בבעלי חיים. החלטנו להגיש כתבי אישום גם נגד מנהל קו השחיטה, וייחסנו לו אחריות פלילית, בין היתר, כיוון שהעובדים פעלו על פי הנחייתו. כתב אישום נוסף הוגש כמובן נגד העובדים שביצעו את העבירות בפועל. משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה בחומרה עבירות התעללות בבעלי חיים, ופועל ללא לאות למיגור התופעה באמצעות הסברה מחד, ולמיצוי הדין עם העוברים על החוק, מאידך".

על פי כתב האישום, מנהל קו השחיטה סיפק לעובדים שוקר חשמלי לשם זירוז בעלי החיים והובלתם אל השחיטה. העובדים עשו שימוש בשוקר, ללא תכלית ראויה ובאופן שגרם כאב וסבל לעגלים, וחשמלו את העגלים בעת הולכתם ממקום למקום באמצעות השוקר, בכך שהצמידוהו לחלקים שונים בגופו של העגל, לרבות אזורים רגישים כגון אשכים, אחוריים, בטן, חזה, צוואר, ראש ופנים. לעיתים עשו העובדים שימוש בשוקר כלפי עגלים שרבצו או קרסו בשל מעידה, החלקה או חרדה, אף במקרים בהם לא היתה לעגלים יכולת פיזית לקום ממקומם, ותוך גרימת כאב וסבל מיותרים. 
עוד הנחה מנהל קו השחיטה, על פי כתב האישום, את עובדיו להוריד צאן מכלי ההובלה בדרך של אחיזת טלה אחד באחת מרגליו הקדמיות וגרירתו אל מחוץ לרכב ההובלה על מנת שיתר הטלאים יתקדמו בעקבותיו, ללא תכלית ותוך גרימת כאב וסבל לצאן.

כתב האישום מגולל מספר הזדמנויות נוספות בהן הכו העובדים את בעלי החיים במקלות מעץ ובצינורות פלסטיק בחלקים שונים בגופם, לרבות על גביהם וראשיהם. עובדים נוספים קשרו עגל פצוע שקרס ולא יכול היה לזוז, ברצועות אל מלגזה שגררה את העגל אל מחוץ לחצר ההמתנה, תוך שהעגל שוכב על גבו וראשו נחבט בגדר מתכת. במהלך הגרירה, ועל אף היות העגל קשור חסר אונים, הוסיפו לחשמלו ולגרום לו לסבל וכאב מיותרים. לא זאת בלבד, אחד העובדים אף כיבה סיגריה על רגלו של עגל, ואחז בארובות עיניו של עגל אחר, תוך שהוא גורם להם לכאב ולסבל מיותרים.

במעשיהם המתוארים בכתבי האישום, התעללו הנאשמים ישירות בבעלי חיים במספר הזדמנויות, עינו אותם והתאכזרו אליהם שלא כדין או הנחו אחרים לעשות כן, בניגוד לחוק צער בעלי חיים.


לכתב האישום נגד עובדי קו השחיטה
לכתב האישום נגד מנהל קו השחיטה וממלא מקומו
פרה ברפת, צילום: דפנה יוריסטה

 

 

תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות
תיקון הודעה מיום 15.3.2020 בנושא פרסום בדבר תקופת הרבייה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/tkufat_revia.aspxתיקון הודעה מיום 15.3.2020 בנושא פרסום בדבר תקופת הרבייה
מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון נוסף למכירת 7 טונות בטטות, שהוברחו מעזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/batata_gaza.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון נוסף למכירת 7 טונות בטטות, שהוברחו מעזה