2013

אחרי דיון בזק השתכנע בג"ץ וקיבל את עמדת המדינה בעתירת הארגונים למען בעלי חיים בנושא פרשת "אדום אדום" בעקבות תחקיר "כלבוטק" בנדון. הרכב השופטים כלל את המשנה לנשיא בית המשפט העליון מרים נאור והשופטים יורם דנציגר ונעם סולברג. בג"ץ הנחה את הארגונים לפנות לשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לקבלת תשובות בפרשה ולא לערב את בית המשפט. עוד הנחה בית המשפט את המדינה לעדכן את אותו תוך חודש ימים על התקדמות החקירה בנושא.
באילו פעולות יזומות נקטו השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מרגע פרסום התחקיר?
עם היוודע האירוע הורה מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות על ביצוע פעולות מידיות רבות ומשמעותיות, הקצאת משאבים, תהליכי הפקת לקחים והטמעת המסקנות על מנת שלא יישנו אירועים דומים, וכדי שיתוקנו הליקויים שהובילו לכך:

  • הדרכות לרופאים הווטרינרים המפקחים ולצוות בבית המטבחיים, והמשך הפיקוח על קיום ההוראות שניתנו במסגרת התדרוכים.
  • התקנת מצלמות אבטחה בבית המטבחיים. לרופאים הווטרינרים המפקחים, הן בבית המטבחיים והן בשירותים הווטרינרים, נגישות מלאה לצילומים אלה. משרד החקלאות הבהיר לבתי המטבחיים כי על הרופא הווטרינר המפקח לקיים צפייה רנדומלית בשידור המצלמות במהלך השוטף של עבודתו, ולקיים רישום בעניין זה. בנוסף, קיום הנחייה זו נבדק במסגרת הביקורות המתקיימות על ידי משרד החקלאות בבתי המטבחיים, תוך צפייה עצמאית נוספת בהקלטות אלו.
    נוסף על כך, התקנת מצלמות נקבעה כהנחיה רוחבית בכל בתי המטבחיים. נכון להיום, הותקנו מצלמות וידאו פעילות של כל בתי המטבחיים ובתי הנחירה לחזירים הפעילים, מלבד שני בתי מטבחיים הנמצאים בתהליכי רכישה והתקנת המצלמות.
  • פתיחת חקירת משטרה משולבת עם יחידת הפיצו"ח (פיקוח צומח וחי) של משרד החקלאות, בליווי המחלקה המשפטית של משרד החקלאות. ממצאי החקירה מצויים כרגע בפרקליטות מחוז צפון לקבלת החלטה האם יוגשו כתבי אישום בעקבות ממצאי החקירה המשטרתית.
  • שימוע לארבעת הרופאים הווטרינריים המפקחים בבית המטבחיים במשרד החקלאות. בעקבותיו הוחלט שלא לבטל את הסמכתם בשלב זה. יחד עם זאת, ראה  לנכון מנהל השירותים הווטרינריים לקבוע כי הרופאים הווטרינריים המועסקים בבתי המטבחיים נושאים באחריות על המתרחש בבית המטבחיים בכל הקשור למניעת סבל מבעלי החיים עד לשחיטתם. על כן, הם נדרשים להגביר את הפיקוח על מניעת צער בעלי חיים בבית המטבחיים, בהתאם לתקנות החלות בנושא ולהוראות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. נקבע כי לאחר השלמת החקירה המשטרתית והחלטה אם להגיש כתבי אישום בנושא, ייבחן הנושא בכללותו בשנית לאור הממצאים הנוספים.
  • כינוס שני כנסי חירום של כלל הרופאים הווטרינרים המפקחים ומפעילי בתי המטבחיים, לחידוד ההנחיות והנהלים בבתי המטבחיים, בנושאים של מניעת צער בעלי חיים.
  • הגדלת מספר הרופאים מטעם השירותים הווטרינריים המבצעים ביקורי פיקוח בבתי מטבחיים פי 6(!!).
  • ביצוע עבודת מטה בשירותים הווטרינריים לעדכון נהלי עבודה ופיקוח בבתי המטבחיים, תוך התאמתם לנורמות בינלאומיות.


 

 

מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות