2013

הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הצעתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, להגדיל את מכסת העובדים הזרים בחקלאות.

הקבינט החברתי כלכלי אישר בדיון שהתקיים בראשותו של שר האוצר, יאיר לפיד, את הצעתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, להגדלת מכסת ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות בשנת 2014.   ההצעה התקבלה בתמיכתם של משרד האוצר ומשרד הכלכלה, מתוך הבנה כי כיום האלטרנטיבות הקיימות בשוק אינן מספקות את הצורך הנדרש בחקלאות בכדי לספק מזון טרי, איכותי ובמחיר הוגן. על פי ההחלטה, מכסת העובדים הזרים השנתית בחקלאות תעמוד החל משנת 2014 על 24,999 היתרים לעובדים זרים, לטובת שמירה על ההתיישבות ועל העיבוד החקלאי באדמות החקלאיות.

בנוסף, ההחלטה נותנת עדיפות בהקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בשיעור של 30% לחקלאים המעבדים שטחים ביישובי הספר המרוחק, בהם מצוקת כוח האדם גדולה אף יותר, כיוון שמצאי העובדים הישראלים היכולים להשתלב בעבודה בחקלאות הינו נמוך, כפונקציה נגזרת מהריחוק משוק העבודה.
כמו כן, על פי ההחלטה יינתנו היתרים ל- 500 עובדי חקלאות עונתיים מסרי לנקה לתקופת עבודה של עד 8 חודשים על מנת לתת מענה לחקלאים המבקשים לקבל עובדים לעונות השיא בחקלאות.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "במקביל לתכנית התמריצים לעידוד העסקת עובדים ישראלים בחקלאות, ופיתוח אמצעים טכנולוגים לחיסכון בכוח אדם, פועל משרד החקלאות לספק לחקלאי ישראל את אמצעי הייצור ההולמים, בנוסף הגדלת מספר העובדים הזרים תאפשר להגדיל את תפוקות הענף".
 
כזכור, במאי 2009 נחתם הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות להתאחדות חקלאי ישראל, להפחתה במכסות העובדים הזרים בין השנים 2009 ל- 2015. בשנת 2008 עמדה המכסה על 28,500 היתרים, לעומת שנת 2013 בה עמדה המכסה על 24,000 היתרים קבועים, ועוד 1,000 היתרים לעובדים עונתיים.
לפי עמדת משרד החקלאות, ההפחתה שהיתה אמורה להיכנס לתוקף בתחילת 2014 מ- 24,000 היתרים ל- 21,600 היתרים בלבד, תגרום לפגיעה אנושה בענף.
שינוי זה התאפשר במסגרת הסכם זה, ולאחר ששר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר סיכמו את הנושא לאור חשיבותו הרבה לציבור החקלאים והצרכנים.

במסגרת ההחלטה תבוצע עבודת מטה על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר לבחינת אפשרויות לצמצום העובדים המוקצים בענפים בהם קיימת חלופת מיכון או חלופת עובדים ישראלים לחלק משמעותי מתהליך היצור, כדוגמת ענפי הרפת, ההטלה וכן בתי אריזה. במקביל, ממשיך המשרד במתן מענקים לעידוד העסקת עובדים ישראלים בחקלאות, ותמיכה במיכון מתקדם לחיסכון בכוח אדם במטרה לאפשר חלופה לעובדים הזרים. 

 

הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
פרסום חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hasaga_2020.aspxפרסום חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020
לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם