2013

ענף החלב בישראל עובר בשנים האחרונות שינויים רבים שחלקם קשורים לתהליכים המתרחשים בארץ, כגון עלייה בביקוש לחלב ומוצריו, וחלקם קשורים לשינויים גלובליים בענף החלב, כגון שינויים במחירי מספוא מיובא ומקומי ובמחירי אבקות החלב, שינויים בשערי החליפין, כניסה של מדינות חדשות לענף, כדוגמת סין ושינויים אקלימיים, המובילים להתחממות גלובלית ועלייה בתדירות פגעי טבע.

שנת 2012 התאפיינה בעלייה בביקוש לחלב ומוצריו בגובה של כ- 2.4%, בזמן שהגידול באוכלוסייה נאמד בכ- 1.8% כלומר, נרשמה עלייה קלה בצריכה הממוצעת לנפש (0.6%). עלייה זו גבוהה מעליית הביקוש באפיינה את השנה הקודמת שעמדה על 0.3% לנפש.

על פי נתוני משרד החקלאות ומועצת החלב צריכת מוצרי החלב לנפש בשנת 2012 הייתה שקולה לכ- 180 ליטר חלב בשנה (כ- 900 כוסות חלב). הצריכה לנפש של מוצרי חלב נחלקת בישראל לחלב שתייה ומשקאות– כ- 55 ליטר, תוצרת ניגרת ומעדנים– כ- 24 ליטר, גבינות לבנות– כ- 12 ק"ג (השקולים לכ- 48 ליטר) וגבינות קשות – כ- 4 ק"ג (השקולים לכ- 42 ליטר).

תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם! הישג זה יש לזקוף בראש ובראשונה לרפתני ישראל, וכן למערכות המחקר וההדרכה של משרד החקלאות המלוות אותו. התנובה הממוצעת לפרה בשנת 2012 עמדה על 11,706 ק"ג לפרה בממוצע, המדובר בירידה קלה בהשוואה לתנובה בשנה הקודמת ירידה המוסברת בגלל תנאי מזג האוויר לקראת סוף הקיץ. מספר הרפתות בארץ עמד בסוף 2012 על 940 (כ- 3,000 רפתנים), לעומת 1,445 בסוף שנת 1999 ירידה של -35%. לעומת זאת הייצור הממוצע לרפת עלה  בכ- 67%.

ישראל יכולה רק לקנא במדינות המפותחות ביחס לצריכת חלב ומוצריו – תושב מדינות מערב אירופה וסקנדינביה צורך בין כ- 300 לכ- 350 ליטר חלב לשנה, תושב אמריקאי צורך כ- 210 ליטר. ישראל נמצאת ברמות דומות לרמות הצריכה בארגנטינה. ביפן, ארץ האורז, צורכים כ- 100 ליטר לשנה בממוצע לנפש.חלב