2013

על פי המתווה, יגיע גודל הרפת למינימום של 70 פרות חולבות, בהיקף כושר ייצור שנתי שלא יפחת מ- 700 אלף ליטר. מחר תדון ועדת החריגים של החשב הכללי במשרד האוצר על הקצאת 80 מיליון ₪ ליישום המתווה, זאת לאחר ששר החקלאות, יאיר שמיר ושר האוצר, יאיר לפיד חתמו בשבוע שעבר על כתב המינוי של ועדת המעקב, שהקמתה נדחתה בממשלה הקודמת
שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, מינה ועדת מעקב להסכם התייעלות משק החלב, הידוע בכינויו מתווה לוקר. על פי המתווה, יגיע גודל הרפת למינימום של 70 פרות חולבות, בהיקף כושר ייצור שנתי שלא יפחת מ- 700 אלף ליטר. תהליך ההתייעלות הוגדר בין השנים 2016-2013. מחר תדון ועדת החריגים של החשב הכללי במשרד האוצר על הקצאת 80 מיליון ₪ ליישום המתווה, זאת לאחר ששר החקלאות, יאיר שמיר ושר האוצר, יאיר לפיד חתמו בשבוע שעבר על כתב המינוי של ועדת המעקב שהקמתה נדחתה בממשלה הקודמת.
בראש הוועדה עומדת ד"ר תניב רופא, סגנית בכירה למנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות ומשמשת גם יו"ר מועצת החלב. תפקיד הוועדה הוא לעקוב אחר יישום מתווה לוקר ובמידת הצורך להמליץ לשרי החקלאות והאוצר על הצעדים הדרושים לעדכון התוכנית.
הצעת תיקון החוק שיגיש היום שמיר לממשלה נועדה לתקן את חוק משק החלב מ- 2011 כך, שבארבע השנים הקרובות ניתן יהיה ליישם את מתווה לוקר. על פי החלטת ממשלה מאוקטובר 2012, על משרד האוצר לתקצב בהיקף של 200 מיליון ₪ את המתווה באמצעות משרד החקלאות, כמו גם לתת אמצעים לשיפור המחקר בנושא הרפתות וההדרכה לרפתנים להגברת יעילות.לדברי שר החקלאות, יאיר שמיר : "ההסכם נועד להוביל להורדת המחיר לצרכן תוך חיזוק משק החלב המשפחתי על ידי שיפור יעילותו שיאפשר המשך פריסת ענף ההתיישבות״.

כאמור, הסכם העקרונות בענף החלב להפחתת מחיר החלב ומוצריו לצרכן אושר בממשלה הקודמת, אך יישומו נדחה בשל הליך הבחירות לכנסת ה- 19 והקמת ממשלה חדשה. ההסכם נחתם על ידי שרת החקלאות לשעבר, אורית נוקד, שר האוצר לשעבר, יובל שטייניץ, מנכ"ל משרד רה"מ, הראל לוקר, מנכ"ל מועצת החלב, שייקה דרורי ו יו"ר התאחדות מגדלי בקר, יעקב בכר, ונועד להסדיר את ענף החלב לשנים הקרובות.

ההסכם נועד להוביל להורדת המחיר לצרכן באמצעות הפחתה במחיר המטרה, פתיחת השוק לייבוא, וכן להבטיח את המשך פריסת הענף בהתיישבות. הוא נחתם במטרה לפתח, לייעל ולבסס את ענף הרפת מחד, ולהפחית את מחיר החלב ומוצריו לצרכנים מאידך. שיפור יעילות הרפת והבאתה לכדי יחידת ייצור מינימלית יעילה יותר על ידי הגדלתה למינימום של 70 פרות חולבות, בהיקף כושר ייצור שנתי שלא יפחת מ- 700 אלף ליטר. תהליך ההתייעלות הוגדר בין השנים 2013 - 2016.

בהסכם נכתב כי שרי החקלאות והאוצר ימנו ועדת מעקב בה יהיו נציגים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האוצר, התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב. תפקידי הוועדה לעקוב אחר התקדמות המתווה, ולהמליץ לשרים על עדכון המתווה ותיקונים לרבות תיקוני חקיקה. אך כניסת ההסכם לתוקף ומינוי הוועדה נדחו בשל הליך הבחירות לכנסת ה- 19.פרה ברפת

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020
יבוא חיות מחמד ממולדובהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_hayot_mahmad_moldova_27072020.aspxיבוא חיות מחמד ממולדובה
אירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/bruchela_1-7-2020.aspxאירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20