2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר שלל את רישיון שיווק הביצים בישראל של "יוסי ביצים בע"מ". רישיון השיווק הנו שם כולל לתהליך הפיקוח, המיון והאריזה של ביצים מפתח הלול (המגדל) ועד להעברת הביצים לנקודות המכירה.

בתהליך המיון, עוברות הביצים בדיקות, מסומנות בשם המשווק ובתאריך אחרון לשיווק ונארזות. בין מטרותיה החשובות של הסמכת הקבלנים המורשים לשיווק ביצי מאכל היא ההגנה על בריאות הציבור. החשיבות הרבה המיוחסת לשמירה על אינטרס זה מוצאת ביטויה, בין היתר, בהוראה לפיה הסמכת מבקש כקבלן מורשה ניתנת לתקופה של שנה בלבד, כאשר זו עומדת לשיקול ולבדיקה מחודשים מדי שנה בשנה, אם אין טעמים המצדיקים את ביטולה או התלייתה עוד קודם לכן. מנכ"ל משרד החקלאות מוסמך לפי תקנות מועצת הלול (בהתאם לסמכות שהואצלה על-ידי שר החקלאות), להתלות רישיון לשיווק ביצים.
מכתב האישום שהוגש נגד יוסי עולה כי הוא הפיץ לציבור, ביודעין, ביצים מזויפות שהוחתמו בשטחי יהודה ושומרון. הביצים הועברו לאחר החתמתן בשטחים, למחסנים של אחרים ומשם למחסנים של יוסי עמר או ללקוחותיו. על פי כתב האישום, עבירות אלה בוצעו במשך תקופה ממושכת תוך שיוסי מסתיר מלקוחותיו ומכלל הציבור את העובדה שמדובר בביצים מזויפות המסוכנות למאכל. עוד נטען בכתב האישום שהביצים לא היו מוחתמות כדין והובלו לשטחי מדינת ישראל משטחי יהודה ושומרון שלא כדין. העבירות המיוחסות ליוסי עמר הן חמורות במיוחד נוכח הסכנה הנשקפת לבריאות הציבור מאחר שביצים אלו לא היו תחת פיקוח וטרינרי, וללא שמירת התנאים הנדרשים ממועד הטלתן ועד לקבלתן בתחנת המיון, כנהוג בישראל, ועל כן קיימת סכנה להתפתחותם של חיידקים, המהווים סכנה ממשית לבריאות הציבור.

לידיעה במלואה
ביצים

 

 

מקרה כלבת מספר 6 בכלב, ברמות נפתלי - 19.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_19-2-20.aspxמקרה כלבת מספר 6 בכלב, ברמות נפתלי - 19.2.20
הודעה ללולנים, פברואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_feb_2020.aspxהודעה ללולנים, פברואר 2020
אירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-17-2-2020.aspxאירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20