2014

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "ביטול בדיקות המשנה יביא לייעול הפצה המזון מן החי, הפצה בשעות הקרירות ומחוץ לשעות העומס וקיצור משך ההובלה, השינוי יחסוך לתעשיית המזון עשרות מיליוני שקלים מדי שנה, אשר יתורגמו בהמשך להורדת המחירים לצרכן, כל זאת מבלי לפגוע בבטיחות המזון."
"ניתוח הסיכונים שערך משרד החקלאות ופיתוח הכפר הראה בבירור כי אין צורך לבדוק פעם נוספת מזון מן החי שנבדק על ידי השירותים הווטרינריים הישראליים בעת ייצורו בחו"ל או בארץ ועומד בקריטריונים שהגדירו המשרדים." 
בעקבות החלטת הממשלה בעניין הקלת תנאי הייבוא למזון יבש, הוחלט באותה ישיבת הממשלה כי תוך 75 יום משרדי החקלאות ופיתוח הכפר והבריאות ישלימו עבודת מטה, אשר בסיומה יוגש תזכיר חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) בעניין ביטול בדיקות המשנה למזון מן החי. התזכיר יקבע גם את תחומי האחריות והסמכות בין המשרדים ויביא לקיצור שרשרת השיווק תוך שיפור בבריאות הציבור. 
משמעות המהלך הוא שמזון המיוצר מן החי המפוקח כראוי במפעל הייצור לא יצטרך לעבור בדיקה נוספת (בדיקת משנה) בדרך אל נקודות המכירה. השינוי יקצר את שרשרת השיווק להגעת הבשר מהיצרן לצרכן. הפיקוח על מזון מן החי יוגבר וישופר בנקודות הייצור והמכירה, וצמצום הדרגתי עד ביטול מוחלט של בדיקות המשנה.

מיון ביצים, צילום: חנוך יחיא

 

 

חל איסור על הכנסת סטים של ארבעת המינים ממדינות זרות. כדי למנוע עוגמת נפש, משרד החקלאות יעניק סט אישי תוצרת כחול לבן לנוסעים שיביאו עימם סט מחו"לhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/likrat_sukot.aspxחל איסור על הכנסת סטים של ארבעת המינים ממדינות זרות. כדי למנוע עוגמת נפש, משרד החקלאות יעניק סט אישי תוצרת כחול לבן לנוסעים שיביאו עימם סט מחו"ל
ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות המליצה להכניס לראשונה לפיקוח את פערי התיווך של הפירות והירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/hodaat-dover_pikuch_perot_yerakot.aspxועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות המליצה להכניס לראשונה לפיקוח את פערי התיווך של הפירות והירקות
שרי האוצר והחקלאות אישרו את הפחתת מחירי הביצים שבפיקוח בשיעור של 3.3% לצרכןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2013/Pages/eggs_price_reduction.aspxשרי האוצר והחקלאות אישרו את הפחתת מחירי הביצים שבפיקוח בשיעור של 3.3% לצרכן