2014

בימים אלה החל משרד החקלאות ופיתוח הכפר בפיילוט ראשון מסוגו בארץ, בשיתוף עיריית תל אביב, לפטור מ"בדיקות המשנה" ליצרנים העומדים בסטנדרטים גבוהים של ייצור ופיקוח במפעלים ובהובלה. הפיילוט נועד לבחון את יישום המדיניות לקיצור שרשרת השיווק להגעת בשר העוף מהיצרן לצרכן. יצוין כי נכון לעכשיו אין מדובר בביטול כלל "בדיקות המשנה", אלא רק את הבדיקות למוצרים שהגיעו ממשחטות ומפעלים העומדים בסטנדרטים גבוהים במיוחד של ייצור ופיקוח.

מוצרים מן החי שיזכו לפטור מ"בדיקות המשנה" בתל אביב במסגרת הפיילוט הינם מוצרים שהגיעו ממפעלים ומשחטות להם פיקוח וטרינרי צמוד בתוך המפעל על פי הנחיות משרד החקלאות, לצד פיקוח עליון נוסף משרד החקלאות של רופאים וטרינריים ממשלתיים המבטיח כי תכניות בטיחות מזון המאושרות על ידי משרד החקלאות מיושמות בתהליך הייצור. המשלוח יכלול תעודות משלוח וטרינריות כך שניתן יהיה להתחקות אחר מקורו לצד קיום תכנית עקיבות מוצר (traceability) המיושמת בתהליך הייצור. כמו כן, המפעלים והמשחטות מתורגלים בתכנית החזרה יזומה של מוצרים (recall), וכל רכבי ההובלה מצוידים במערכת קירור מתאימה בעלת יכולת ניטור טמפרטורה.

כיום נבדקים עופות, בשר, דגים ומוצריהם המיוצרים בישראל בשער המפעל טרם יציאה לשיווק, זאת בנוסף לפיקוח וטרינרי לאורך הליך הגידול והשחיטה. תהליך הבדיקה הנוסף המכונה "בדיקות משנה" בכניסה לכל רשות מקומית מאריך את שרשרת האספקה לצרכן, מצריך נסיעה בשעות העומס בכבישים וכל המתנה לבדיקה (נוספת) גורמת למוצרים לעמוד בדרך לנקודות השיווק.
בנוסף, פתיחת הדלתות של משאית הקירור בכל נקודת בדיקה מעלה את הטמפרטורה, ובכך פוגעת בשרשרת הקירור ועשויה לגרום לזיהום משנה מיותר ולהוריד את בטיחות ואיכות הבשר. בדיקות אלה, גם אם הייתה להן הצדקה בעבר, לרוב מיותרות ואינן נהוגות במדינות מפותחות אחרות בעלות אקלים דומה.

מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, ד"ר נדב גלאון: "מבדיקות בארץ ובחו"ל ולאחר ניתוח סיכונים מצאנו, כי אין צורך לבדוק שוב בשר עוף או בקר שכבר נבדק ופוקח בצורה מיטבית במשחטות, ובלבד שיוצרו ופוקחו בסטנדרטים המחמירים אותם דורש המשרד. ההחלטה מצטרפת לשינוי חקיקה שהנהגנו לאחרונה בביטול "בדיקות המשנה" לבשר בקר המגיע מחו"ל ונבדק על ידי השירותים הווטרינריים הישראליים בעת ייצורו בחו"ל ובנמל בישראל, גם בבדיקות בכניסה לרשות המקומית. בדיקה נוספת זו, בבשר המיוצר ומיובא ברמת בטיחות גבוהה, אינה מקובלת יותר במדינות מפותחות, מכיוון שהיא עלולה לפגוע בשרשרת הקירור ולהאריך את משך הובלתו לשיווק, מבלי לתרום משמעותית לבטיחותו".