2014


מנכ״ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל לסכל את יוזמת משרד האוצר להעלאת מחירי המים לחקלאות ולתעשייה.  מועצת רשות המים צפויה לדון מחר, יום חמישי, ה- 30.10.14, בישיבתה בהצעת משרדי האוצר והאנרגיה והמים להעלות ב-15% את מחירי המים לתעשייה ולחקלאות, ובמקביל להפחית את מחירי המים לצריכה ביתית. מנכ״ל משרד החקלאות, המכהן גם כדירקטור ברשות המים, תוקף בחריפות את ההצעה ומצהיר כי יפעל לסכל אותה.

מנכ״ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רמי כהן: "משרד האוצר איבד את המצפן, שלא לומר את המצפון.  הולכים להוזיל את מחיר המים לבריכות בכפר שמריהו ולגינות של סביון על חשבון ההתיישבות ביישובי הגדר. מה שלא הצליחו לעשות חמאס בחמישים ימי לחימה, מתנדב לעשות משרד האוצר.  אם משרד האוצר מעוניין לעשות פעולה אמיתית להורדת יוקר המחייה, יעשה טוב אם ייבחן לעומק כיצד להוזיל את נושא הכשרות".

הדברים נאמרו בפגישה עם ראשי המועצות בדרום. האחרונים הודיעו כי  יצטרפו למאבק. 

 

טיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_maim_2020_draft.aspxטיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה