2014

בכנס, שמתחיל מחר (יום רביעי, ה- 29.10) ויימשך יומיים, יוצגו מחקרים וחידושי הענף במעמד מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מר רמי כהן.

הכנס השנתי למדעי הבקר, שמארגנים משרד החקלאות ופיתוח הכפר, התאחדות מגדלי הבקר בישראל ומועצת החלב במעמד מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רמי כהן יתקיים החל ממחר, ה- 29.10.14 בעיר אשקלון, אחרי מסורת רבת שנים בהם התקיים הכנס בירושלים, כחלק מתמיכת המשרד באזור הדרום ביום שאחרי "צוק איתן".

בכנס מוצגים מחקרים חדשים ומידע רב על הענף, בהשתתפות כל ראשי הענף והעוסקים בו, יצרני חלב, אנשי תעשיית החלב, מדריכים, חוקרים, רופאים ווטרינרים וספקים. השנה, כאמור, יתקיים הכנס במשך יומיים בעיר אשקלון.

ד"ר גבי עדין, יו"ר כנס מדעי הבקר ומנהל המחלקה לבקר בשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד: "אנו גאים לקיים את הכנס השנה באשקלון, אזור שספג אש ללא הפסקה במהלך מבצע "צוק איתן". מדובר בהחלטה מכוונת של המשרד כחלק מהתמיכה בתושבי האזור בכללם, וברפתני הדרום, שהמשיכו לעבוד ולספק חלב לצרכן תחת האש הכבדה".


להזמנה ולתכנית הכנס

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
נוהל בדיקה ושחרור גפן מאכל / יין לאחר ניקויhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_geffen.aspxנוהל בדיקה ושחרור גפן מאכל / יין לאחר ניקוי
רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 9.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirim_chimim_2020.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 9.2.20