2014

השום הענק לא רק יפה אלא גם אופה – מדובר בשום חריף במיוחד ושתילים שלו מניבים פי שניים יבול לעומת השום "הרגיל"!!

השום בכל העולם נגוע בווירוסים שונים, אשר חלקם משפיע על גודל השום. בשנים האחרונות משקיעים במו"פ ערבה דרומית ובמינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) של משרד החקלאות ופיתוח הכפר עבודה רבה להצליח לייצר שום נקי מווירוסים. אחרי מספר שנות מחקר הצליחו במעבדה לווירולוגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לגדל שום ללא וירוסים אלימים כלל. שתילי השום נשתלו בשדות המו"פ בערבה הדרומית, וכיוון שהיו נקיים מווירוסים אלימים הניבו ראשי שום כפולים בגודלם,  100 עד 110 גרם לראש שום, לעומת 50 גרם לראש שום "רגיל".
השום לא רק גדול יותר, השום הענק אף חריף משמעותית ומניב פי שניים יבול לעומת השום "הרגיל". לאור ההצלחה נשתלו שתילי השום הענק אצל מגדלי שום באזורי הארץ השונים, וגם אצלם גדל שום ענק וחריף במיוחד, ובהיקף יבול כמעט כפול.

השום הענק יוצג בסוכות בסוכת חקלאות בבית הנשיא בחג הסוכות. הסוכה תתקיים ביום הפתוח במשכן הנשיא בירושלים, ביום שני, חול המועד סוכות, 13/10/14, ותהיה פתוחה ללא תשלום לביקור של הקהל הרחב  בין השעות: 09:00 – 12:00.
שנת תשע"ה היא השנה החמישית שבה משרד החקלאות ופיתוח הכפר לוקח חלק בעיצוב סוכת בית הנשיא המשתרעת על פני 160 מטרים, ובעיטורה בתוצרת חקלאית. בסוכה נחשפים לציבור הרחב ההישגים, הפיתוחים והתוצרים החדשים של חקלאות ישראל, והשנה מושם בה דגש על הקשר בין השמירה על איכות הסביבה, מחזור וקיימות ושמירה על ערכי הטבע והנוף.שום ענק