2014

לרגל שנת השמיטה תשע"ה (2014-2015) אשר החלה בראש השנה האחרון, החל משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם לראשונה את מחירי הירקות המיובאים לציבור הצורך בשנת השמיטה ירקות ופירות שגודלו מחוץ לאדמת הארץ. דיני השנה השביעית לשומרי שמיטה חלים בשלב הראשון בעיקר על סוגי הירקות השונים. האיסור באכילת פירות נקבע על פי שלב החנטה של הפרי, כך שרוב הפירות יהיו אסורים רק בשנה הבאה.
מדובר בשמיטה הראשונה בה מפרסם המשרד את המחירים לטובת ציבור שומרי השמיטה. הנתונים יפורסמו באתר המשרד אחת לחודש.

לטובת ציבור צרכני התוצרת מייבוא, מאפשר משרד החקלאות ופיתוח הכפר לייבא תוצרת חקלאית מירדן בהטבת מכס לחלק מהמוצרים, בעיקר ירקות, והוא מיועד לאספקה למגזר החרדי.
המטרה העומדת בבסיס ההסדר ליבוא ירקות ופירות בשנת השמיטה היא אספקה סדירה של תוצרת חקלאית טרייה למשקי הבית במגזר החרדי,  אשר אינם יכולים לרכשם בשוק המקומי בשנת השמיטה וזאת מבלי לפגוע ביצור המקומי המתנהל בהיתר המכירה.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר יאפשר יבוא בהטבת מכס לחלק מהמוצרים במכסה, רק לאחר מיצוי שאר מקורות האספקה המוכרים על ידי ציבור שומרי השמיטה (תוצרת ערבה דרומית, משקים לא יהודים במדינת ישראל, איסום משנה שישית, חממות במצע מנותק ואוצר בית דין).


להלן מחירי ירקות ממוצעים לשנת שמיטה לחודש אוקטובר:

מוצר

מחיר ייבוא ממוצע

(cif ₪/ק"ג)

גובה המכס

מחיר סיטונאי ממוצע – שוק רגיל

מחיר סיטונאי ממוצע שמיטה

עגבנייה

3.02 ₪

0.96 ₪ לק"ג

4.80 ₪

6.49 ₪

מלפפון

2.44 ₪

1.03 ₪ לק"ג

2.79 ₪

5.41 ₪

חציל

1.89 ₪

0.49 ₪ לק"ג

2.41 ₪

3.12 ₪

חסה

9.46 ₪

0.75 ₪ לק"ג

-

-

תבלינים

21.32 ₪

-

-

 

  

 

קריאה לתרומת עודפי יבול חקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2015/Pages/odfe_yevul.aspxקריאה לתרומת עודפי יבול חקלאיקריאה לתרומת עודפי יבול חקלאי
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ShmitaMay2015.aspxמחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
משרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2015/Pages/shmita_prices.aspxמשרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטהמשרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטה