2014

על פי הפשרה שהושגה יעלה מחיר המים לחקלאות ב- 21 אג׳ השנה, ותיערך בחינה מחודשת של הסכם המים, תוך בחינת האפשרות של ״אמבטיה חקלאית״ (קרי, חישוב תעריפי כלל מקורות המים ביחס למגזר החקלאי, ולא ביחס לציבור הכללי).

מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רמי כהן: ״אני שמח על כך שמועצת רשות המים השכילה לזנוח את הפופוליזם בצד. הפשרה שהושגה, אמנם קשה עבור החקלאים, אך ניתן לעמוד בה, וכן תוזיל את יוקר המחייה עבור הצרכן הפרטי״.
 

 

מה הקשר בין התפשטות העיר לשטחים סביבה לבין ההצפות במדינת ישראל?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/floods_agricultural_area.aspxמה הקשר בין התפשטות העיר לשטחים סביבה לבין ההצפות במדינת ישראל?
משרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/shipur_nikuz.aspxמשרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות
זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים