2014

הצוות הוקם לאחר ביקור רה"מ נתניהו בסין במאי 2013 ומרכז את המאמץ הממשלתי בנושא ופועל ישירות מול הצוות הממשלתי המקביל בסין. על פי תוכנית פעולה כוללת שאושרה על ידי ועדת השרים לענייניי סין, הוחלט כי קבוצות עבודה שיוקמו לכל תחום יעבדו עם מקביליהם הסינים ויקדמו את יכולות החברות הישראליות בסין.
כחלק מהמאמץ לקידום הקשרים הכלכליים בין ישראל לסין, פועלים המועצה הלאומית לכלכלה וצוות מקצועי בהובלתו של רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כצוות משימה בין-משרדי ממשלתי ליצירת הזדמנויות לשיתוף פעולה בין חברות ישראליות וסיניות בתחום החקלאות. צוות זה מרכז את התהליך מול צוות ממשלתי סיני מקביל מהמשרד הסיני לפיתוח ויישום רפורמות לאומיות National Development and Reform Committee – NDRC)).משלחת של צוות העבודה לתחומי החקלאות יצאה השבוע לבייג'ינג למפגש עבודה ראשון. מפגשים דומים כבר נערכו בישראל של צוות העבודה מתחום ההייטק. במסגרת המפגש הציג הצד הסיני מספר תחומים בהם הם מעוניינים לשתף פעולה בדגש על סקטור החלב, חקלאות מדברית ובטיחות בפירות וירקות. בשבועות הקרובים יגובשו צוותי עבודה משותפים לקידום הפעילות הכלכלית בתחומים אלו. רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר: "המפגש בין חברות תעשייה ישראליות לחברות סיניות במסגרת פעילות זאת יביא לתוצאות עסקיות אמתיות אשר ספק אם היו מתרחשות לולא השת"פ הרשמי והמדיניות בשמה אנו פועלים. לישראל יש מנוע אדיר של חדשנות וטכנולוגיה חקלאית אשר יכול לתרום תרומה משמעותית לפיתוח החקלאות הסינית ולתרום תרומה משמעותית לכלכלה הישראלית".