2014

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "אנו מודים לרשות המסים ולשר לפיד על שיתוף הפעולה וההכרה בחשיבות הרבה בהמשך קיום פעילות חקלאית סדירה ומשגשגת באזור עוטף עזה והנגב, כחלק ממדיניות המשרד לעידוד ההתיישבות בפריפריה. המתווה שגובש יחסוך בירוקרטיה מיותרת, יזרז הליכים ויקל מאוד על החקלאים בבואם לקבל פיצויים, בעקבות הנזקים הכלכליים של המבצע"
משרד החקלאות ורשות המסים גיבשו מתווה פשוט, קצר ונוח לפיצוי לחקלאים ביישובי הנגב, בשל הנזקים העקיפים שנגרמו לגידולים החקלאיים בעת מבצע "צוק איתן". החקלאים ביישובים ברדיוס של עד 40 ק"מ מרצועת עזה יוכלו להגיש את בקשותיהם ב"מסלול ירוק". במתווה, שהוגש לאישור ועדת הכספים של הכנסת, בשיתוף ח"כ איציק ועקנין וחברי כנסת נוספים, נקבעו הנוסחה והקריטריונים לפיצוי המבוססים על מחזור ההכנסות של החקלאי.

המתווה המוצע יבוסס על מחזור יולי אוגוסט של כל חקלאי (ממוצע חודשים יולי אוגוסט בארבע השנים האחרונות או מחזור יולי אוגוסט 2013, בהתאם לדיווחים לרשות המסים, הגבוה מביניהם), בניכוי הוצאות נחסכות, כדוגמת: קטיף, מיון ואריזה.
להבדיל ממתווה הפיצויים שגובש בעקבות מבצע "עמוד ענן", שכלל פיצוי רק ליישובים ברדיוס של עד 7 ק"מ, בגלל משך הזמן של המבצע מתווה הפיצויים הנוכחי יכלול גם יישובים בטווח של 40-7 ק״מ ב"מסלול הירוק", שיעניק מענה לאוכלוסייה רחבה יותר.

נוסחת הפיצוי המוסכמת, תכלול מקדם פיצוי בגובה של 80% מהמחזור בניכוי הוצאות נחסכות לשטחים חקלאיים עד 7 ק"מ מרצועת עזה. שטחים חקלאים בטווח 20-7 ק"מ יזכו למקדם פיצוי בגובה של עד 50%, ולא פחות מ 40%, ושטחים חקלאיים בטווח של 40-20 ק"מ, יזכו למקדם פיצוי בגובה של 20%.

כמו כן, גידולים בשטחים בטווח של עד 7 ק"מ, שנפגעו בגלל אי פעילות (שתילה, דישון, ריסוס וטיפולים שונים),יזכו למקדם פיצוי ב"מסלול ירוק", בגובה של 20%.