2014

בבדיקות שגרתיות של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר נתגלה כי אצווה אחת של חיסון כלבת מתוצרת חברת Fort Dodge אינה נותנת את ההגנה הנדרשת כנגד מחלת הכלבת. מספר האצווה המדובר הינו A1215361, תוקף 22.12.13.

מבדיקות המשרד עולה כי כלבים שחוסנו לראשונה בחייהם באצווה המדוברת, בין החודשים ספטמבר 2012 לדצמבר 2013, פיתחו רמת נוגדנים נמוכה מהנדרש. על כן, קורא המשרד לבעלי הכלבים שחוסנו בפעם הראשונה בחייהם בתקופה האמורה לבדוק את מספר האצווה בפנקס החיסונים של הכלב. אם החיסון שניתן הוא ממספר האצווה לעיל, או לחלופין, אם מספר האצווה לא מצוין בפנקס החיסונים, יש לחסן באופן מידי את הכלב בחיסון דחף, אם הוא טרם חוסן בחיסון השנתי השני.

במקביל, פנה משרד החקלאות ופיתוח הכפר אל הרופאים הווטרינריים הפרטיים והרשותיים בבקשה לבצע פעולה אקטיבית לאיתור את בעלי הכלבים הרלוונטיים, דרך רישומיהם. בנוסף, השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות יבצעו בדיקה במאגר הכלבים הארצי של המשרד, ויפנו אל בעלי הכלבים שעל פי הרישום במאגר צריכים לקבל חיסון נוסף. אך מומלץ לבעלי כלבים לבצע בדיקה כאמור לעיל.
להערכת המשרד מדובר בכ- 10,000 כלבים שחוסנו בחיסון מהאצווה המדוברת פעם אחת בלבד, וטרם חוסנו בחיסון השנתי השני, ולכן אין להם את רמת הנוגדנים הנדרשת.

את החיסון ניתן לבצע אצל הרופא הווטרינר המטפל או אצל הרופא הווטרינר הרשותי החל מהשבוע הבא (1.7.14). התרכיב יסופק על ידי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ללא עלות. מומלץ לברר לפני החיסון אצל הווטרינר האם השירות כרוך בתשלום.
חיסון הדחף נועד להעלות את רמת החיסון של הכלב, ולא בא להחליף את החיסון השנתי, אותו יש לבצע במועדו. בהתאם לחוק, חיסון כלבת ניתן לכלבים פעם בשנה.