2014

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, סייר הבוקר באזור הדרום וביקר אצל חקלאים שנפגעו מהלחימה
שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: ״המשרד נערך לאפשר המשך העבודה התקינה של המשקים החקלאים בדרום הארץ, תוך התמקדות בשיקום הדרכים החקלאיות והשטחים שנפגעו במהלך המבצע וסיוע בקבלת הפיצויים״

מאז תחילת מבצע "צוק איתן", פועלים צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בכל אזור הדרום בכדי להעניק סיוע לחקלאים שנפגעים כתוצאה מהמצב הביטחוני. בין השאר מטפלים צוותי המשרד בבעלי חיים שנפגעו כתוצאה מהירי המתמשך. עד כה טופלו רפתות ולולים שנפגעו, וכן הופצו כללים להתנהגות עם בעלי חיים ביתיים בעתות חירום.

המשמעות של נפילות טילים בשטחים פתוחים הנה, בהרבה מן המקרים, נפילות בשטחים חקלאיים – שדות וחממות. צוותי המשרד מכווינים את נציגי מס רכוש  אל החקלאים ששדותיהם נפגעו, כמו גם מבנים של בעלי חיים. עד כה נפגעו מספר שדות וחממות, 3 לולי עופות ו- 2 רפתות פרות, כל בעלי החיים טופלו על ידי צוותי המשרד במקומות הפגיעה.

משרדי מחוז הנגב של משרד החקלאות בגילת פועלים במתכונת חירום לשם הסרת חסמים להבטחת הפעילות החקלאית השוטפת של החקלאים באזור בכפיפות להוראות גורמי הביטחון ולהבטחת אספקת המזון לאוכלוסייה בצורה סדירה.
בנוסף, אל המשרד הגיעו ידיעות על נטישה של עובדים זרים את המשקים החקלאיים באזור הדרום. המשרד אוסף נתונים בכדי להבין את היקף התופעה, בניסיון לתת מענה.