2014

ענף החלב בישראל עובר בשנים האחרונות שינויים רבים שחלקם קשורים לתהליכים המתרחשים בארץ, וחלקם קשורים לשינויים גלובליים בענף החלב, כגון שינויים במחירי מספוא מיובא ומקומי ובמחירי אבקות החלב, שינויים בשערי החליפין, כניסה של מדינות חדשות לענף, כדוגמת סין ושינויים אקלימיים, המובילים להתחממות גלובלית ועלייה בתדירות פגעי טבע.
על פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומועצת החלב, שנת 2013 התאפיינה בעלייה בביקוש לחלב ומוצריו בגובה של כ- 0.8%. צריכת מוצרי החלב מייצור מקומי לנפש בשנת 2013 הייתה שקולה לכ- 176 ליטר חלב בשנה (כ- 900 כוסות חלב). הצריכה לנפש של מוצרי חלב נחלקת בישראל לחלב שתייה ומשקאות– כ- 55 ליטר, תוצרת ניגרת ומעדנים– כ- 22 ליטר, גבינות לבנות– כ- 12 ק"ג (השקולים לכ- 50 ליטר) וגבינות קשות – כ- 4 ק"ג (השקולים לכ- 45 ליטר).

תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם! הישג זה יש לזקוף בראש ובראשונה לרפתני ישראל, וכן למערכות המחקר וההדרכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר המלוות אותו. התנובה הממוצעת לפרה בשנת 2013 עמדה על 11,781 ק"ג לפרה בממוצע, המדובר בעלייה בהשוואה לתנובה בשנה הקודמת. מספר הרפתות בארץ עמד בסוף 2013 על 810 (כ- 3,000 רפתנים), לעומת 1,133 בסוף שנת 2003 ירידה של 29%. לעומת זאת הייצור הממוצע לרפת עלה באותה תקופה בכ- 57%.מוצרי חלב