2014

לדברי שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר : "המהלך צפוי לשמר ולחזק את המשק המשפחתי הקטן על ידי הגדלת יכולת המיקוח והרווחיות העסקית של המשקים"
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגבש בימים אלה תכנית חדשה לעידוד חקלאים לסייע להתארגנות באמצעות תמיכה בשלבים שונים של התגבשותה והפעלתה. מטרת התכנית לתמרץ את החקלאי הבודד ולחזק את ההתיישבות. על ידי התאגדות בהתארגנויות החקלאים נהנים מיתרונות לגודל ויכולים לשפר את כוח המיקוח ואת הרווחיות העסקית שלהם. קרי, ליישם מצד אחד יתרונות לגודל ומצד שני לשמר את המשק המשפחתי הקטן הקשור למקום ולהתיישבות, ובכך לקדם את החזון שהציב המשרד.

תקציב התכנית יעמוד בשנים 2014 - 2015 על 10 מיליון ₪, התקציב גובש במהלך הדיונים לתיקון בחוק ההגבלים העסקיים. התיקון לחוק מונע ממשווקים שאינם מגדלים לתאם מחירים וכמויות. בעקבות התיקון והיחלשות המשקים המשפחתיים בשנים האחרונות, נדרש ביסוס וחיזוק של התארגנויות מגדלים, כדי שיוכלו לנצל את הפטור ולהפיק את המרב בהתאם לתיקון החוק.  החוק ייכנס לתוקפו במרץ 2015.
החקלאות בעלת ערך לאומי חברתי גבוה מעבר לערכה הכלכלי של התוצרת אותה היא מספקת, ולכן מדינות רבות בעולם מספקות לייצור החקלאי ולעוסקים בו בתמיכות ישירות נרחבות. בעולם בכלל ובישראל בפרט, ניתן להבחין במגמה של ירידה במספר החקלאים הפעילים ובתוך כך הגדלת שטחי העיבוד של החקלאי הבודד. בעבר, עשרות דונמים בודדים פרנסו משפחה שלמה, אך כיום שטחי העיבוד הללו אינם מספיקים לכלכל את אותה המשפחה.
כמות התוצרת החקלאית ואיכותה מושפעות מעונות השנה, מאירועים אקלימיים, ממזיקים ומגורמים נוספים שלחקלאי אין יכולת לשלוט בהם. ענף החקלאות גם מתאפיין בכך שפועלים בו חקלאים רבים אשר מוכרים את תוצרתם למספר מועט של משווקים או סיטונאים, כך שבפני כל סיטונאי עומדות אפשרויות רבות לרכישת תוצרתו, מכיוון שהתוצרת החקלאית היא מתכלה, נוצר מצב שבטווח זמן קצר החקלאי נאלץ למכור את תוצרתו, ומכיוון שהיצע החקלאי קשיח באופן יחסי - נחלש כוח המיקוח שלו.
באמצעות התארגנות, החקלאים מגבירים את כוח המיקוח ואת היתרונות לגודל שלהם בנושאים שונים לרבות ממשקי גידול, ניטור, בקרה, הדרכה, רכישת תשומות, מיתוג, אריזה שיווק ועוד. כמו כן פעילות החקלאי דרך ההתארגנות עשויה לתרום לשיפור ההתאמה של כמות ואיכות המוצרים לדרישות השוק, להקטין את הסיכון השיווקי ואת עלויות העסקה ולהעניק לחקלאי הבודד גישה נוחה וקלה יותר למשאבים ולשווקים.

התכנית שגובשה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר כוללת שלושה מסלולי תמיכה: סיוע בשלב "בחינת ההיתכנות" להשתתפות בעלות שירותי ייעוץ לבדיקת היתכנות להתארגנות חקלאים ולהכנת תכנית עסקית. מסלול נוסף הינו השתתפות בעלות גיבוש המסמכים המשפטיים ליצירת ההתארגנות לבניית התשתית המשפטית לצורך ייסוד ההתארגנות עד להעמדת תקנון וכלל מסמכי ההקמה הנדרשים לרישומם כאגודה שיתופית על ידי רשם האגודות השיתופיות. מסלול שלישי יתמוך בעלויות לניהול ההתארגנות וגם לפעולות מיתוג ושיווק של ההתארגנות, כדוגמת: שירותי הדרכה לחקלאי האגודה, שירותי ייעוץ כלכלי ועסקי לאגודה, השתתפות בפרסום, מחקרי שוק, הקמת אתר אינטרנט ויחסי ציבור.

האיחוד האירופי תומך במגדלי פירות וירקות באמצעות תמיכה בהתארגנויות חקלאים. 40% מן התוצרת החקלאית באיחוד האירופי משווקת על ידי התארגנויות מגדלים וחלקן של המגדלים אשר חברים בארגוני מגדלים עמד על 17% בשנת 2010. האיחוד האירופי תומך בפעולות אשר מבצעות התארגנויות חקלאים, בין היתר התמיכה ניתנת לפעולות שמטרתן תכנון הייצור, שיפור ושמירה על איכות המוצר, פעולות שנועדו לשיפור השיווק, מחקרים ניסיוניים, מניעת משברים, כלי ניהול, ופעולות סביבתיות. האיחוד האירופי מממן במשותף עם ההתארגנות פעולות בסכום של עד 4.6% מערך התוצרת המשווקת על ידי ההתארגנות 

 

נוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/pirion_bakar.aspxנוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים, משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 – 2022 – עדכון 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/נוהל-תמיכה-בחקלאים-משביתי-משקים,-משתלות-וכרמי-יין-בשנת-השמיטה-תשפ-ב--2018-–-2022-–-עדכון-2020.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים, משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 – 2022 – עדכון 2020
נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/gadach_20_22.aspxנוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022