2014


משרד החקלאות ופיתוח הכפר הציג (שלישי, 25.2.14) את פעילותו הענפה בנושא רווחת בעלי חיים במסגרת יום זכויות בעלי חיים בכנסת. על פי נתוני המשרד אכיפת חוק צער בעלי חיים מבוצעת על בסיס יומי.          
על פי הנתונים (שנת 2013) בממוצע בכל יום מטפל המשרד באירועי צער בעלי חיים - 378 אירועים בשנה. מדובר על יותר מ- 7(!!) אירועים מדי שבוע; המשרד מבצע ביקורות כמעט מדי יום במשקים ובאתרים שונים (249 ביקורות בשנה); יחידת האכיפה של משרד החקלאות פתחה בשנת 2013 תיק חקירה וחצי בשבוע בנושאי צער בעלי חיים (80 תיקי חקירה בשנה); כל ארבעה ימים נפתח תיק משפטי בעבירות צער בעלי חיים במחלקת התביעות של המשרד (166 תיקים משפטיים בשנים 2013-2012); מדי שבועיים מוגש כתב אישום לבתי משפט בעבירות צער בעלי חיים בלבד (23 כתבי אישום בשנה).

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, במסגרת האכיפה, מקיים מבצעים יזומים לחילוץ והצלה של בעלי חיים שנפלו קורבן להתעללות. לאחר חילוץ בעל החיים הוא מועבר לשיקום וטיפול רפואי במתקן מוגן במימון מלא של המשרד. לאחר שיקום מועבר בעל החיים למשפחה מאמצת.

על פי הנחייה פנימית של מחלקת התביעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הטיפול בתיקי צער בעלי חיים הינו בעדיפות ראשונה על פני שאר התיקים המטופלים במחלקה.
חלק נרחב של העבירות שעל פי חוק ותקנות צער בעלי חיים הוסבו בשנת 2011 לעבירות מנהליות, דבר שיצר שינוי מהותי בכל תהליך האכיפה של החוק. האכיפה הפכה למהירה, יעילה ומרתיעה יותר. המהלך ייעל את האכיפה ואפשר הטלת 225 קנסות בסך של כ- 933,450 ₪. הקנסות הוטלו ומוטלים בעקבות עבירות רבות  מסוגים שונים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקצה מדי שנה סכום משתנה בהיקף של כמה מיליוני שקלים לתמיכה בפעולות יזומות לשיפור רווחתם של בעלי חיים, ביניהם: עידוד עיקור כלבים, עיקור וסירוס חתולי רחוב, הקמת מרפאות רשותיות, שדרוג כלביות עירוניות, חילוץ ושיקום סוסים וחמורים. עד היום הוקצו מעל 20 מיליון ₪ לנושא.

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) נחקק בשנת 1994, עד היום נעשו בו 9 תיקונים שנועדו להתאימו ולעדכנו. התיקון האחרון נעשה בינואר 2014 (עדכון והרחבת סמכויות האכיפה לחוק).
במרוצת השנים הותקנו לחוק תקנות, וגם הן מתעדכנות ומעודכנות, תיקון אחרון נעשה בסוף השנה (תיקון לאיסור החזקה בחנויות של בעלי חיים שנעשה בהם חיתוך או צביעת רקמה חיה למטרות נוי ותיקון לאיסור הצגה במופעים ותחרויות  של בעלי חיים שנעשה בהם חיתוך או צביעת רקמה חיה למטרות נוי).
בימים אלה, נמצאות על שולחן ועדת החינוך של הכנסת לאישור תקנות לגידול והחזקה של תרנגולות מטילות ותקנות להמתת אפרוחים במדגריות.
במקביל, תקנות גידול חזירים והחזקתם, תקנות החזקת עגלים ותקנות בנושא קשירת כלבים נמצאים בהליכים מתקדמים של עבודה, טרם הגשתם לאישור ועדת החינוך של הכנסת.

בשנים האחרונות פועל משרד החקלאות ופיתוח הכפר לצמצום ההתרבות של כלבים נטושים ולהפסקת ההמתות בכלביות העירוניות. במסגרת זו מגמת העיקור מתגברת בשנה האחרונה הודות לשינוי בחוק שנכנס לתוקף בתחילת שנת 2013 להגדלת אגרת הרישוי של כלבים שאינם מעוקרים. בנוסף, אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק לחייב עיקור של כלבות בתמיכת הממשלה. הצעת החוק תועבר לוועדת החינוך להמשך הליך החקיקה.


לתמונות מתוך תערוכת החמלה - יום זכויות בעלי החיים בכנסת

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות
הנחיות לבעלי כלבים במטרה לצמצם את הסיכוי להתפתחות חרדת נטישה בכלבים בסיום משבר הקורונה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Dog_abandonment.aspxהנחיות לבעלי כלבים במטרה לצמצם את הסיכוי להתפתחות חרדת נטישה בכלבים בסיום משבר הקורונה כלבים רבים התרגלו לעובדה שבני המשפחה האהובים שוהים לצדם במשך כל היום, נותנים להם תשומת לב ומשחקים עימם. אצל רוב הכלבים, תקופה זו שונה לחלוטין מהשגרה שהכירו קודם, ומהשגרה שיאלצו לחזור ולהתרגל אליה מחדש.