2014

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "תוצאות המבדק מהוות הבעת אמון חד משמעית וחשובה בתקינות הייצור ובאיכות הפיקוח בכל שלבי הייצור מהמשק ועד המדף בארץ ובאירופה"

נציגי האיחוד האירופי סיימו בימים אלה בדיקה מקפת של מערך הפיקוח על ענף החלב ותחליפי חלב בישראל. הבדיקה היא חלק מהאישור שנותן האיחוד האירופי לישראל לייצא מוצרים מן החי (בעיקר לשוק הכשר) למדינות אירופה. משך הזמן בין ביקורת לביקורת נקבע בהתאם לתוצאות הביקורת הקודמת, ונשענת על שיתוף הפעולה של המדינה הנבדקת והשקיפות שהיא מראה, כאשר פרק הזמן המקסימלי בין בדיקה לבדיקה הינו ארבע שנים.
הביקורת האחרונה שנעשתה על ידי נציגים אירופאים מטעם האיחוד האירופי התקיימה לפני כארבע שנים, בשנת 2009, ובמסגרתה זכתה ישראל לציונים גבוהים במיוחד, ולכן זכתה לבדיקה נוספת רק מקץ הזמן המקסימלי בין ביקורת אחת לקודמתה.

מטרת הביקורת היא בעצם לבדוק האם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מיישמים את התנאים הנדרשים לייצוא למדינות האיחוד. בביקורת נבדקה כל שרשרת ייצור החלב ומוצרי החלב, מהרפת לשולחן.
ברפת נבדק תהליך ייצור החלב, איכות החלב, תשתיות מכון החליבה, איכות הטיפול הרפואי בבעלי החיים, בריאותם, חיסונם וסימונם.
בנוסף, נבדק תהליך הובלת החלב וקליטתו במחלבה, ביצוע בדיקות סף בכדי לוודא כי אכן אין שאריות אנטיביוטיקה בחלב ולוודא שאין הוא מזוהם בחיידקים.
במהלך הביקורת נבדקו שתי מעבדות ממשלתיות המבצעות בדיקות מיקרוביולוגיות ובדיקות למציאת נוכחות שאריות כימיות ושתי מעבדות פרטיות, המבצעות בדיקות איכות ומיקרוביולוגיה לחלב גולמי. כל המעבדות ללא יוצא מן הכלל נמצאו תקינות וראויות.

נציגי האיחוד האירופי ציינו בבדיקתם, כי ישראל נמצאת בנבחרת העילית של מדינות בהן איכות החלב המגיע למחלבה הינו מהגבוהים ביותר בעולם. עוד ציין צוות הבדיקה, כי ישראל נמנית עם מועדון אקסקלוסיבי הבודק נוכחות אנטיביוטיקה בשער המחלבה עבור כלל משלוחי החלב, ולא באופן רנדומאלי.

צוות הבדיקה אף בחן את מקצועיות הפיקוח הווטרינרי בכל הנושאים הקשורים לתנאי ייצור נאותים ובטיחות המזון לצרכן, ומצא כי מערך הפיקוח של השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות במחלבות מקצועי וברמה גבוהה. הצוות ציין כי התרשם מרמת הפיקוח הגבוהה ומצא כי המוצרים הינם ראויים ובטוחים לצריכה.
עוד נבחנו החוקים, התקנות והנהלים של המשרד לעניין הפיקוח על ייצור מוצרי החלב, ונמצא כי הם מקיפים, מקצועיים ונותנים מענה לדרישות מדינות האיחוד.
צוות הבודקים אף ביקר במפעל "מטרנה" לייצור מזון תינוקות, וערך שם בדיקה מקיפה. מהבדיקה עולה כי הפיקוח של המדינה במפעל טוב, והמוצרים בטוחים למאכל.

צוות הביקורת ביקש מהשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות לבצע שיפורים בתהליך סימון בעלי החיים ורישומם במערכת המחשוב הממשלתית. בנושא עקיבות המוצר נתבקשו נציגי השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות לבצע יותר מבדקים אקראיים לבחינת יכולת המחלבות לשחזר כל חומרי הגלם הנכנסים בעת תהליך ייצור מוצרי החלב, ולהרחיב את כמות הבדיקות המיקרוביולוגיות המבוצעות במחלבות.

ד"ר נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות: "מדובר בביקורת ארוכה ומקפת אשר נמשכה שבועיים, במהלכה נבחנו החקיקה, הנהלים, הפיקוח והאכיפה, התיעוד והמעקב בכל הרמות, תוך ביקור במספר משקים, מפעלים ומעבדות. המשלחת, כמצופה, ירדה לפרטי פרטים. ישראל עמדה במבדק בהצלחה יתרה, וצוות הבדיקה ציין בהערכה את מערך הפיקוח בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מבחינת מבנהו, חוסנו, יציבותו ותהליכיו הסדורים והמבוקרים.
המבדק החיובי הוא הוכחה לתקינות ואיכות הפיקוח והשליטה של הרשויות בישראל בכל שלבי הייצור מהמשק ועד המדף בארץ ובאירופה". 

 

אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.