2014

העמדת הדור הבא של הדגיגים התאפשרה רק בתנאים מבוקרים ולאחר השקעת מאמצים רבים, שבסופם נוסדה אוכלוסיית המשך בריאה.

כתוצאה מנסיגת ים המלח "נדדו" הנביעות שמזינות את שמורת עין פשחה לכיוון דרום מזרח. בריכות ואגמי השמורה אשר היו בית למינים נדירים רבים של צמחים ובעלי חיים החלו להתייבש, והמים בהם הלכו והתמעטו, מותירים את המינים הללו בסכנת היעלמות. רשות הטבע והגנים (רט"ג) פנתה לאגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בבקשה להציל את דגי אמנון ירדן בשמורה, שהיו בסכנת היעלמות.

חוקרי משרד החקלאות אספו כ- 200 דגימות דגים מהשמורה, אשר הועברו לתחנת אגף הדיג בדור לאקלום ושיקום. העמדת הדור הבא של דגי השמורה התאפשר רק בתנאים מבוקרים ולאחר השקעת מאמצים רבים, ובסוף התהליך נוסדה אוכלוסיית המשך בריאה. לפני מספר שבועות הוחזרה קבוצה ראשונית מתוך אוכלוסייה זו אל השמורה בהצלחה. בעקבותיה, הושבו קבוצות נוספות לטבע.
בתחנת המחקר בדור נשמר גרעין רבייה המונה 120 דגים (כ- 70 נקבות), לשימור המין ולאכלוס מחדש במקרה הצורך. גרעין רבייה נוסף נשמר במכון וולקני.

מנהלת תחנת המחקר דור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, עיינה בנט-פרלברג: "ישראל הינה גבול התפוצה הצפוני ביותר בעולם של דגי אמנון ובה התפתחו שני מינים, אחד מהם הינו אמנון הירדן אשר מקורו בבקעת הירדן. דגי אמנון מוכרים בכל העולם כדגי מאכל פופולאריים, ומגודלים באופן מסחרי גם בישראל. לפני 10 שנים, ערך צוות תחנת המחקר של אגף הדיג בדור, סקר בחיפוש אחר מקורות נוספים בעולם לדגי אמנון הירדן טהורים, ועל פי התוצאות התברר כי המקור הטבעי היחיד בעולם של מין זה הינו בשמורת עין פשחה בצפון ים המלח. 
שימור גרעין רבייה של האוכלוסייה הטבעית הינו בעל חשיבות רבה  מטעמי שמירת טבע ומגוון מינים בעיקר נוכח סיכונים ואיומים על בתי גידול כמו שמורת עין פשחה".השבת דגים בשמורת עין פשחה, צילום: גדעון מרקוביץ'