2014

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "החמרת הסטנדרטים במזון המיועד לבעלי החיים תגן על בריאותם, אך צפויה לתרום גם לשיפור בריאות הציבור הצורך חלבון מן החי"

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ערכו בתקופה האחרונה בדיקות למזון המוגש לבעלי חיים (מספוא) במסגרת הפיקוח השוטף. לאור הממצאים שהתגלו הוחלט לעדכן את התנאים למתן היתרים לייצור מספוא לשנת 2014.

בסקרים שנערכו, נלקחו כ- 30 דגימות באופן אקראי, של תערובות מזון לבעלי חיים מ- 10 מכוני תערובת בארץ. בתוצאות שהתקבלו התגלו בכ- 60% ממכוני התערובות שנדגמו חריגות של שאריות של תרופות וטרינריות ו"זיהום צולב" (זיהום הנגרם כתוצאה ממגע בין מזון גולמי לבין מזון מוכן, וכן ממגע של כלים, ציוד וגורמי זיהום נוספים).
מקור החריגות הינו בתהליכי ייצור המספוא במכוני התערובת, כתוצאה מאי הקפדה על נהלי הפרדה בין ייצור מזון רפואי למזון שאינו רפואי, וכן  עקב טעות במינון בתערובת המטרה.

בעקבות הממצאים, הוחלט בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לעדכן את התנאים, ולהחמיר את הדרישות למתן היתרים לייצור מספוא לשנת 2014 בדומה לרמות הנהוגות באירופה. מכוני התערובת נדרשים מעתה לבצע בדיקות שוטפות, במטרה לוודא שהתערובות שאינן רפואיות לא יכילו שאריות מעל הרמות המאושרות בחוק. וכן בתערובות הרפואיות לוודא שאינן מכילות תרופות בניגוד למינון שנקבע על ידי הרופא הווטרינר. בנוסף, נדרשים מעתה מכוני התערובת לבצע בקרה, ניטור והוכחת יעילות לתהליכי הניקיון של קווי הייצור על מנת למנוע זיהום המזון המיוצר, בהתאם לדרישות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.

פנינה אורן-שנידור, מנהלת האגף למזון בעלי חיים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות: "במהלך שנת 2014 יהדק משרד החקלאות את הפיקוח על מכוני התערובות ותעשיית מזון לבעלי חיים, במטרה להגן על בריאות בעלי החיים, ולהבטיח את בריאות הציבור. ההתמודדות עם זיהומים בתוצרי המזון הינה בבחינת מלחמה שמכוני התערובות נדרשים לנהל מדי יום ביומו".
עוד מוסיפה אורן-שנידור: "החל משנה זו מכוני המזון יקבלו היתר לספק מזון לבעלי חיים רק לאחר שיגישו נוהלי עבודה בהם יפורטו סוגי המוצרים הנאספים, נוהלי אחסון והובלה, נוהלי בקרת איכות וקביעת חיי מדף למוצר ונוהלי ניקוי המכלים וכלי ההובלה בצירוף תעודות בדיקה למזהמים, בנוסף לתנאים הקיימים על פי צו המספוא". 

 

אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.