2014

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "הגברת דרישות היגיינה והידוק הפיקוח במשקים החקלאים צפויה לשפר את איכות ביצי המאכל, ובכך להפחית את הסיכון לבריאות הציבור"

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יוזם בימים אלה תוכנית להגברת הפיקוח והאכיפה בלולי תרנגולות מטילות ביצי מאכל. התוכנית נועדה להגן בצורה טובה יותר על בריאות הציבור, וכן על בריאות המטילות ורווחתן. התוכנית כוללת דרישות היגיינה ובטיחות ביולוגית חדשות אשר יחייבו את המגדלים לעמוד בהן בעוד כ- 3 חודשים, החל מ- 1 ביוני בלולי מטילות בכל רחבי הארץ. משרד החקלאות ופיתוח הכפר לא ייתן אישור לגדל מטילות בלולים שלא יעמדו בתנאים הנדרשים.

בין הדרישות החדשות – יש לאסוף את הביצים שהוטלו בלול בתדירות של אחת ליום לפחות, יש להחזיק את הביצים לאחר האיסוף במבנה המיועד אך ורק להחזקת ביצים. על מקום האחסון להיות סגור ומוגן מפני חדירת בעלי חיים כגון יונקים וציפורים. המבנה צריך להיות בעל קירות ורצפה הניתנים לניקוי וחיטוי, והטמפרטורה בו לא תעלה על 20 מעלות צלזיוס בכל שעות היממה.
העברת ביצים מהמשק אל תחנת המיון תבוצע רק בעגלות מסומנות במדבקה הכוללת את שם היישוב שם המשק, מספרו ותאריך משלוח הביצים. הביצים תועברנה לתחנת המיון תוך 48 שעות מהטלתן.

על המגדל יהיה לאחסן את אריזות ותבניות הביצים למשלוח במקום נקי ויבש, ובנוסף יהיה עליו לבצע רישום מפורט ב"יומן תפעול משק", הכולל רישום יומי של מספר ביצים שהוטלו, רישום יומי של תמותת עופות וכו'. כמו כן, יהא על המגדל להקפיד כי פגרי עופות מפונים מהלול לפחות אחת ליום אך ורק אל מתקן מתאים ומאושר על ידי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. בנוסף, על המגדל לדאוג שמזון העופות יוחזק במכלים סגורים ואטומים ומי השתייה הניתנים לעופות ראויים לשתיית בני אדם.

נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "יש להחמיר את דרישות  ההיגיינה והבטיחות במשקים המספקים ביצי מאכל כדי להבטיח לצרכן מזון בריא איכותי, שגודל בתנאים נאותים. ביצי מאכל הן מוצר רגיש - ללא הקפדה על הדרישות עלולות הביצים להוות סיכון לבריאות הציבור". 

 

אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.