2014

משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף המשרד לשירותי דת מפרסם בימים אלה חוברת הנחיות מקצועיות לטיפול בגינת הנוי ובגינה הביתית לקראת שנת השמיטה. החוברת נועדה לתת מענה כללי לציבור הרחב בעלי הגינות, לגננים ולעוסקים בגינון כלים להכין את הגינה לשמיטה, וכן לשמרה במהלכה, בכדי שנוכל ליהנות מגן הנוי בשנת השמיטה תשע"ה ולאחריה.

שנת תשע"ה (2014 - 2015) הינה שנת שמיטה, שנה שבה נהוג לתת מנוחה לאדמה. גינות הנוי, הפרטיות והציבוריות שנועדו לשפר את איכות החיים והסביבה, הינם חלק מעבודת האדמה, שאסורה בשנה השביעית על פי התורה. על פי ההלכה, בשנה השביעית, שנת השמיטה, ישנם מספר מלאכות האסורות לביצוע, כגון: חרישה, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. גם שתילה, נטיעה והשקית הנבטה כלולות לרוב הדעות באיסור זריעה. כמו כן אסור המסחר בפירות שמקורם בשנה השביעית. שאר מלאכות הגן מותרות כאשר עשייתן נועדה לקיום הצמח וקיום הגן, וכדי למנוע נזק ניכר לצמח או לפירותיו. לפיכך בשנת השמיטה תעשינה בגנים רק הפעולות הנדרשות לקיום הגן.

חוברת ההנחיות שמפרסם המשרד כוללת הנחיות לציבור על המותר והאסור בשמיטה, לרבות: הכנת השטח לשמיטה, אחזקת הגן בשנת השמיטה, דישון הקרקע וכו'. עוד בקובץ ההנחיות מפורטות ההכנות המיוחדות שיש לעשות טרם שנת השמיטה, בכדי לשמר את הגינה. כך לדוגמא: יש לדשן את העצים, את השיחים הצעירים, את המדשאות, את הוורדים ואת הפרחים בסתיו לפני השמיטה. בנוסף, מאחר ויש להימנע מגיזום עצים מבוגרים ושיחים בשנת השמיטה, מומלץ לגזום השנה, בשנה השישית, באופן מלא את כל הצמחים הזקוקים לגיזום. את תיקון הגיזומים ואת הגיזומים המשלימים, ניתן יהיה לבצע בסוף הקיץ והסתיו וזה בכדי למנוע גיזום בשמיטה.

ישראל גלון, פקיד היערות ומנהל אגף פרחים והנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "מומלץ להקדים נטיעות לשנה זו תשע"ד ובשנת השמיטה לעסוק רק בטיפול בגן על פי המותר, את שנת השמיטה ננצל להתארגנות, ללימוד, מנוחה משפחה, חברים ועוד".

עוד מוסיף גלון: "אנו מקבלים פניות רבות של גננים, ושל אנשים מהציבור הדתי ומהציבור הלא דתי ששואלים כיצד צריכים להיערך לשמיטה וכיצד לטפל בגני הנוי בשמיטה. בשל זה הוצאנו הנחיות ברורות לכלל הציבור בכדי להיערך לשנת השמיטה הבאה והכל הוכן על פי בסיס הילכתי של הרבנות הראשית לישראל ובשיתוף פעולה עם המשרד לשירותי דת".


לחוברת

 

 

קריאה לתרומת עודפי יבול חקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2015/Pages/odfe_yevul.aspxקריאה לתרומת עודפי יבול חקלאיקריאה לתרומת עודפי יבול חקלאי
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ShmitaMay2015.aspxמחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
משרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2015/Pages/shmita_prices.aspxמשרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטהמשרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטה