2014

משרד החקלאות ופיתוח הכפר אסף נתונים על כלביות ברחבי הארץ – כמה כלבים מוחזרים לבעליהם מדי שנה? כמה נמסרים לאימוץ? וכמה לא מוצאים בית כלל? כמה כלביות רשותיות קיימות? כמה תאים בהם?

השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ערכו בדיקה מקיפה במחלקות הווטרינריות הרשותיות בכל הארץ, בכדי לקבל תמונת מצב על הכלבים ברשויות המקומיות בישראל. על פי הנתונים, נכון לסוף שנת 2013 מופעלות בכל רחבי הארץ 55 כלביות רשותיות, מתוכן 10 כלביות המופעלות על ידי גורם פרטי עבור הרשויות. מספר התאים הקיים היום הוא 1,561 תאים. במאגר הארצי במשרד החקלאות רשומים 354,000 כלבים בסטטוס "פעיל", שגילם נמוך מ- 15 שנים. בחישוב ארצי, נכון לסוף שנת 2013, היחס הארצי בין כלבים רשומים לכל כלוב בכלביית רשות הינו 232 כלבים לעומת כלובים בממוצע ארצי.

מתוך הנתונים עולה התמונה האופטימית כי יותר כלבים מאומצים מדי שנה לעומת כאלה שאינם - להערכת משרד החקלאות על בסיס המידע הקיים (הדיווח אינו אחיד מכל הרשויות בישראל), מדי שנה מוסגרים כ- 14,000–19,000 כלבים משוטטים. מניתוח הנתונים עולה, כי מהם כ- 30% מוחזרים לבעליהם (4,000–5,400 כלבים), 40% נמסרים לאימוץ (בין 5,600 ל- 7,560 כלבים בשנה), והאחרים (30%) מומתים בהיעדר בית שרוצה לאמצם – בין 4,400 ל- 5,940 כלבים בשנה. בנוסף, בכל שנה מוסגרים כ- 3,500 כלבים בגין נשיכה.

מספר הכלובים שיש כיום בכלביות הרשות תואם את מספר הימים הנחוץ להחזקת הכלבים המשוטטים והכלבים המוחזקים בתצפית כלבת בהתאם להערכה שמדובר בכ- 17,500 כלבים בשנה.
פיזור כלביות הרשות ברחבי הארץ תואם את צפיפות האוכלוסייה האנושית ואת צפיפות הכלבים הרשומים ורובן נמצאות במרחק נסיעה שאינו עולה על 20-30 ק"מ. עם זאת, מדגישים בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, כי יש מקום לעודד הקמת כלביות נוספות באזור הנגב והערבה ובאזור הגליל כדי להקל על תושבי אזורים אלה, וכן לאור הערכת המשרד כי הגידול השנתי באוכלוסיית הכלבים הינו 4% בכל שנה.

מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד"ר נדב גלאון: "אנו קוראים לראשי הרשויות לפעול להקמת כלביות רשות באזורי הפריפריה ולהקצות לנושא תקציב מתאים, וכן לשפץ ולהגדיל כלביות קיימות. הצורך בהגדלת מספר התאים בכלביות יסייע לשיפור רווחת הכלבים, וכן יסייע לרשויות להיערך לגידול באוכלוסיית הכלבים, יקל על תושבי אזורי הפריפריה וישפר גם את היכולת של הרשויות להעמיד כלבים לאימוץ".
עוד מוסיף ד"ר גלאון: "רצוי שכמה רשויות יתאגדו, יאגמו תקציבים ויקימו כלבייה אזורית, ראויה ומטופחת, לטובת חיסכון ויעילות ללא פשרה על איכות". 

 

מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות