2014

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "הגברת שיתוף הפעולה עם משרד התיירות לחיזוק התיירות במרחב הכפרי תעשיר את חווית החופשה הכפרית, ותבטיח רמת שירותים טובה יותר לנופשים. כפועל יוצא מכך, ישובי הפריפריה יתעצמו כלכלית בזכות הגדלת תנועת התיירות וגיוון מקורות התעסוקה של תושביהם"

במסגרת התוכנית, ייועדו 25 מיליון ₪ למענקים עבור חיזוק התשתית התיירותית ביישובים הכפריים ובמרחב הכפרי, לשיפור חזות היישובים, שיפור ושדרוג הכניסה אליהם, שילוט אחיד ומזמין לעסקי התיירות והקמת פינות ישיבה בתוך היישובים הכפריים. בנוסף, יקודמו פרויקטים אזוריים ומרחביים כמו שבילי אופניים, מצפורים ועוד בתיאום בין שני המשרדים ועל פי פרוגרמה תיירותית. המטרה הינה להפוך את היישובים הכפריים למוקד אטרקטיבי למשיכת מבקרים ותיירים, ולתרום לגיוון והגדלת יכולת הפרנסה לתושבים, במיוחד ביישובי הפריפריה, בהם אפשרויות הפרנסה מוגבלות.

בנוסף לכך, יוקצו 25 מיליון ₪ נוספים למענקים להקמת חניוני נופש, חניוני לילה (קמפינג), פיתוח ושיפור תשתיות לקליטת קרוואנים והקמה ופיתוח תשתיות תומכות לאתרי קמפינג וחניוני לילה.
יתרת התקציב תוקצה לחיזוק פרויקטים קיימים וקד"מ.

רותי פרום- אריכא, מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "התוכנית עולה בקנה אחד עם אחד מיעדי המשרד המרכזיים לחיזוק ההתיישבות. הסכם זה נובע מתוך רצון לגוון ולהגדלת מקורות הפרנסה לתושבי היישובים בפריפריה, ומתוך רצון להבליט את המשאבים החקלאיים והסביבתיים בישובים אלה. קביעת הישובים שיזכו לתמיכה תוחלט על ידי שני המשרדים במשותף במסגרת ועדת תמיכות ייעודית לנושא".