2014

** ישראלי צורך כ- 15 ק"ג דגים בממוצע בשנה. בחודש תשרי עולה הצריכה הממוצעת פי שניים לעומת חודשי השנה האחרים ועומדת על 2 ק"ג לאדם ** 50% מהצריכה השנתית של דבש נצרכת סביב ראש השנה, המדובר בכ- 300 גרם לנפש בממוצע ** בשנת 2013 צרכו הישראלים כ- 125 תפוחים בממוצע לאדם ** ישראלי אוכל בממוצע כ- 3 רימונים בשנה, מתוכם 2 בחודש תשרי.
דגים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר וארגון מגדלי דגים מפרסמים לקראת ראש השנה וחגי תשרי נתונים על ענף הדגים: בחודש ממוצע צורך הישראלי כ-1 ק"ג דגים ומוצריהם ואילו בחודש תשרי נוסקת הצריכה פי שניים ומגיעה ל- 2 ק"ג לנפש.
לקראת ראש השנה אנו צופים פעילות שיווק מוגברת כאשר הדג המוביל במכירות הוא הקרפיון, אחריו האמנון ובמקום השלישי הבורי. בחודש תשרי נצרכים כ- 800 טון קרפיונים לעומת 250 טון בשאר חודשי השנה, כ- 750 טון אמנון בחודש תשרי לעומת 550 טון בשאר חודשי השנה וכ- 250 טון בורי בחודש תשרי, לעומת 170 טון בשאר חודשי השנה.

רימונים
על פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מגדלי הרימונים חווים קשיים לאחרונה והרחבת הנטיעות הופסקה למרות זאת היבולים עלו משמעותית, ובשלוש השנים האחרונות ייצוא הרימונים מישראל כמעט והכפיל את כמותו!
בשנת 2014 כ- 24,000 דונם מטעי רימונים נושאי פרי יניבו כ- 60,000 טונות. בתקופת החגים צורכים הישראלים כ- 10,000 טון רימונים, מתוך כ- 15,000 טון רימונים אותם צורכים הישראלים לאורך כל השנה. ישראלי אוכל בממוצע כ- 3 רימונים בשנה, מתוכם 2 בחודש תשרי.

דבש
40% מהתצרוכת השנתית של דבש בישראל מתרכזת בתקופת חגי תשרי, ובעיקר בראש השנה. מדובר בכ- 1,600 טון דבש הנצרכים בחודש אחד, בשווי כולל של 60 מיליון ₪ בערך, במונחי "מחיר לצרכן". ישראלי ממוצע צורך בחודש תשרי כ- 200 גרם דבש בממוצע (לפי חישוב האוכלוסייה החוגגת את חגי תשרי). במהלך השנה כולה צורכים הישראלים כ- 4,000 טון דבש, כחצי ק"ג דבש לנפש.

תפוחים
על פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בישראל כ- 40,000 דונם מטעי תפוחים נושאי פרי. היבול של שנת 2012 עמד על כ- 140,000 טון, הרבה מעל  לממוצע השנתי שעומד על 115,000 טון. בשנת 2013 היבול ירד לרמה הנמוכה מהממוצע הרב שנתי, בדומה לשנת 2008, ועמד על כ- 100,000 טון. הודות לתנאים מצוינים לגידול התפוח, הפרי גדול יותר מהרגיל. ישראלי אוכל בממוצע כ- 125 תפוחים בשנה! מדובר בכמות מאוד גדולה לאורך כל השנה, ולכן העלייה לקראת חגי תשרי קיימת אך היא מינורית, סביב 16-17 תפוחים בתשרי לעומת כ-12-13 בחודש רגיל.
לקריאה בהרחבה
תפוחים, צילום: ישראל דורון