2014


לאחרונה התגלה באזור תחום במערב הרצליה זבוב פירות התוקף את כל סוגי עצי הפרי בגינות הפרטיות והציבוריות, וגורם לריקבונם. הזבוב הינו זבוב הסגר, כיוון שאינו קיים בארץ ונחשב למזיק צמחי קשה, שעלול לתקוף מגוון רחב ביותר של עצי פרי. כמובן שהזבוב אינו מהווה סכנה לבני האדם ולבריאותם.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פנה לתושבי העיר ולעירייה בבקשה לשיתוף פעולה במאמץ להכחיד מזיק זה. התושבים במערב העיר מתבקשים לאסוף בחצר ביתם את כל הפירות הן מהעצים והן מהקרקע לשקיות אטומות, ולרכזם בצמוד לפחי האשפה ולא בתוכם. יש לאסוף את כל הפירות, כולל פרי בוסר, למעט אגוזים (פקאן, שקד וכו'), תמרים וזיתים. איסוף הפרי ימנע התפתחות הדרגות הצעירות, ובכך יתרום לעצירת התפשטות המזיק. כמובן שניתן לשמור את הפירות הקטופים במקרר לשימוש עצמי (אך אין להוציאם מאזור הגידול).
עיריית הרצליה תפעל לטפל בעצים הגדלים במרחב העירוני הציבורי.

איסוף הפירות ילווה בטיפולים כנגד הזבובים הבוגרים, כגון הצבת בקבוקים ללכידת המזיק (ללא חומרי הדברה). טיפולים משלימים בחומרים המאושרים לשימוש בגידולים אורגניים יבוצעו על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.נזקים בגויאבה של זבוב הפירות, צילום: נדב עזרא