2015

במסגרת פעילותם של מפקחי הסיירת הירוקה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובשיתוף משטרת ישראל נתפסו שלושה אנשים תושבי אזור הצפון כשעל רכבם גזעי עץ ענקיים, שנכרתו מעצי אקליפטוס בקוטר של כ- 100 ס"מ כל אחד. העצים נכרתו ללא רישיון, ועל- פי החשד יועדו להימכר כעצים להסקה.
העצים נכרתו באזור נחל הירדן ליד קיבוץ גדות והועברו ברכב הנתפסים. לאחר סיומה של הבדיקה בשטח, הועברו הכורתים לחקירת המשטרה, גזעי העץ והציוד הוחרמו. עם סיום החקירה יוחלט אילו צעדים משפטיים יינקטו נגד הנתפסים.

פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, חגי שניר: "במהלך השנים האחרונות אנו עדים לעלייה בהיקפי האכיפה כנגד כורתי עצים ללא היתר וקנסות גבוהים הוטלו זה מכבר על עבריינים רבים. הגברת המודעות הציבורית לצורך בקבלת רישיונות לכריתת עצים מחד, והחמרת האכיפה נגד כורתים ללא היתר מאידך, הינו סממן מובהק לחשיבות להם זוכים העצים בקרב הציבור הרחב בשנים האחרונות".
כריתת עצים

 

 

מפקחי משרד החקלאות סיכלו מספר ניסיונות הברחה של ביצים ללא פיקוח. מפקחי המשרד מגבירים מאמץ דווקא עתה, שמדפי הביצים מתרוקנים שניות לאחר שסודרו עם סחורה חדשה, וניסיונות ההברחה גובריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Smuggling_eggs.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו מספר ניסיונות הברחה של ביצים ללא פיקוח. מפקחי המשרד מגבירים מאמץ דווקא עתה, שמדפי הביצים מתרוקנים שניות לאחר שסודרו עם סחורה חדשה, וניסיונות ההברחה גוברים
צריכת פירות מוגברת לט"ו בשבט? לא בכל מחיר! תרמית הקיווי: מפקחי משרד החקלאות חשפו 12 טון של קיווי שהוברחו מטורקיה שיועדו לשיווק והוצאו למכירה בשוק הסיטוני בחיפהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/kiwifruit.aspxצריכת פירות מוגברת לט"ו בשבט? לא בכל מחיר! תרמית הקיווי: מפקחי משרד החקלאות חשפו 12 טון של קיווי שהוברחו מטורקיה שיועדו לשיווק והוצאו למכירה בשוק הסיטוני בחיפה
משרד החקלאות מפרסם מידע לקניית תותים מעזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/gaza_strawberries.aspxמשרד החקלאות מפרסם מידע לקניית תותים מעזה