2015

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, החליט למנות את פרופ' עבד גרה למנהל השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות, ולאמץ את החלטת ועדת האיתור שהמליצה עליו מכל המועמדים שעמדו בפניה. המינוי יוגש לאישור הממשלה.
פרופ' גרה שימש כמנהל המכון להגנת הצומח וחבר הנהלת מינהל המחקר החקלאי (וולקני) במשרד החקלאות, לצד היותו חוקר בכיר במחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים. במהלך 30 שנות מחקרו בתחום, תרם פרופ' גרה לחקלאות בארץ באמצעות שכלול משמעותי של שיטות לזיהוי וירוסים בתוצרת צמחית ובהעברת המידע לשטח.
פרופ' גרה, יליד 1955, תושב כפר ג'ת במשולש, נשוי ואב לארבעה בנים, בעל דוקטורט בבוטניקה וברפואה מאוניברסיטת תל אביב.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, הביע שביעות רצון רבה מהחלטת ועדת האיתור לבחירתו של פרופ' גרה והחליט לאמצה. מלשכת השר נמסר: "פרופ' עבד גרה הינו אוטוריטה בתחום הגנת הצומח בחקלאות, ומכהן בשלל תפקידי ניהול ומחקר בשלושת העשורים האחרונים במשרד. היכרותו העמוקה עם תחום הגנת הצומח, ברמת המיקרו והמאקרו, ושליטתו המוחלטת בחומר, יאפשרו לו לנהל את היחידה ולהובילה קדימה לטובת החקלאים והצרכנים".

במסגרת תפקידיו משמש פרופ' גרה כמנהל הפעילות האזורית של הקרן למחקר חקלאי ישראל- ארה"ב (קמ"ח), שימש כמנהל המחלקה לווירולוגיה של צמחים, כיו"ר פורום בטיחות מזון במינהל המחקר החקלאי (וולקני), חבר בוועדה הפרופסיונלית והמשרדית לקידום חוקרים, חבר ועדות היגוי ושיפוט מדעי, ועדת האסטרטגיה וכן, חבר מועצה ויו"ר ועדת החינוך במועצה המקומית ג'ת-המשולש, חבר דירקטוריון מו"פים אזוריים (המשולש והגליל), חבר דירקטוריון המרכז היהודי-ערבי לפיתוח כלכלי, חבר דירקטוריון "סיכוי" (ארגון יהודי-ערבי לשוויון אזרחי) וחבר, המועצה האקדמית העליונה במכללת "אלקאסמי".

מנהל השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות נבחר לכהונה של 6 שנים, כחלק מקצובת כהונה על פי חוק לתפקידים בכירים בשירות המדינה.
פרופ עבד גרה, צילום: אדם גרה