2015

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, אירח בחמישי את סגן ראש ממשלת סין Wang Yang וסגן שר החקלאות הסיני Yu Xinrong לביקור. במסגרת הביקור חתמו שר החקלאות הישראלי וסגן שר החקלאות הסיני על תוכנית פעולה משותפת לחיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחום החקלאי. טקס החתימה התקיים בלשכת שר החקלאות בקריה החקלאית. ההסכם כולל, בין היתר, קבוצת עבודה משותפת לקידום ויישום שיתוף הפעולה, חיזוק הסחר בין המדינות, מיזמים משותפים ועוד.הרקע לחתימת ההסכם היה פגישתם של שרי החקלאות של שתי המדינות, אשר התקיימה בחודש אוגוסט האחרון בבייג'ינג, במסגרתה סיכמו השניים להרחיב את שיתוף הפעולה בין המדינות. תכנית העבודה מתבססת על שיתוף הפעולה החקלאי הקיים במגוון תחומים: מקצועי, מדעי ומסחרי. בין סעיפי ההסכם:
• הקמת מנגנון שיתוף פעולה - הקמת קבוצת עבודה ישראל-סין שתקיים פגישות סדירות  במטרה להעלות רעיונות ומידע אודות מדיניות חקלאית, לנסח תכניות שיתופי פעולה ולאתר מיזמי מפתח.

• חיזוק הסחר ושיתוף פעולה כלכלי - קידום סחר חקלאי הדדי ושיתוף פעולה כלכלי ועידוד יזמים מתחומי החקלאות והמזון משתי המדינות. היוזמות המדוברות יהיו תחת הקפדה על איכות ובטיחות מוצרי המזון ותוך בקרה של  המערכות להגנת הצומח של שתי המדינות. מטרתן העיקרית של החלטה זו היא להאיץ את נפח הסחר החקלאי בין סין לישראל ל- 450 מיליון דולר עד לשנת 2020.

• קידום שיתוף פעולה במדע וטכנולוגיה - חילופי חומר גנטי, חקלאות מדברית, טיפוח צמחים ובעלי חיים, דרכים מגוונות לחיזוק בטיחות ואיכות המזון והקמה משותפת של מרכזי מחקר ומעבדות.

• חיזוק שיתוף הפעולה בכינון מיזמים - הצדדים יקדמו מיזמי שיתוף פעולה בתחום החקלאות, כגון: מרכז הדגמה סיני-ישראלי במחוז העצמאי Ningxia Hui.

• הרחבת שיתוף פעולה בהכשרה והדרכה - תכניות הכשרה והדרכה באמצעות משרד החוץ והמרכז הסיני-ישראלי להכשרה בחקלאות שבאוניברסיטה החקלאית של בייג'ינג.

• הרחבת תחומי שיתוף הפעולה - חיזוק שיתוף הפעולה לקיום סמינרים בתחום המזון, הדגה ועוד.

• שיתוף פעולה באפריקה – עידוד השתתפות המגזר הפרטי בשיתוף הפעולה החקלאי באפריקה.


ביקור המשלחת הסינית, צילום: נעמה רוזנברג