2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל לצמצום התרבותם של חתולים משוטטים תוך שמירה על  רווחתם. בתוך כך פורסמה (31 בדצמבר 2015) תכנית למימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2015. בהתאם לתכנית, תינתן תמיכה לעיריות ורשויות מקומיות לרבות איגודי ערים אשר יפעלו לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס של חתולי רחוב. היקף התקציב הכולל הצפוי לעמוד לצורך התמיכה הנו 4.5 מיליון ₪.

התכנית שגובשה על ידי משרד החקלאות נועדה להגביר את אפקטיביות פעולת הסירוס והעיקור. התכנית גובשה במטרה לצמצם את מספר החתולים במקומות בהם ריבויים מהווה מפגע סביבתי או תברואתי. האחריות על יישום פעולות העיקור והסירוס והפעולות הנוספות למניעת התרבות החתולים הנה בסמכות העיריות והרשויות המקומיות בלבד.

התכנית נותנת עדיפות במתן התמיכה לעיריות שיבצעו פעולות נוספות, ממקורות אחרים, אשר יסייעו למטרת הסירוס והעיקור לשמירה על רווחתם של חתולי הרחוב ובתוך כך: הצבת עמדות האכלה מוסדרות והצבת פחי אשפה מוטמנים או סגורים באופן שאינו מאפשר לחתולי הרחוב גישה לתוכם.

מהמחקרים שנבחנו בנושא עלה כי מתן תמיכה כספית ללא ביצוע הפעולות שהתווספו לנוהל החדש, ויבוצעו על ידי העיריות (כגון הצבת עמדת האכלה, הצבת פחי אשפה מוטמנים או סגורים באופן שאינו מאפשר לחתולי הרחוב גישה לתוכם, ומעקב וניטור אחר החתולים) לא יביאו לתוצאה הרצויה. על כן ישנה חשיבות רבה לביצוע פעולות נוספות על ידי העיריות והרשויות המקומיות וזאת במטרה לדאוג לרווחת החתולים ומניעת בזבוז כספי ציבור.

אין משמעות לעיקור וסירוס חתולים בהיקף הקטן מ75% מגודל אוכלוסיית החתולים באותו אזור, מאחר שאם יסורסו או יעוקרו חתולים בהיקף קטן מזה, החתולים הנותרים ימשיכו בפעולת ההתרבות והמצב יחזור לקדמותו.

חתולים נודדים בטווח של קילומטרים בודדים, ועל כן הסירוס והעיקור יהיו אפקטיביים רק בישוב שאין ישוב או קבוצת ישובים סמוכים לו, כך שהחתולים אינם יכולים לנדוד מישוב שלא ביצע את פעולת העיקור והסירוס באופן אפקטיבי, לישוב שפעל בדרך זו. על כן ניתנה בנוהל עדיפות לישובים מבודדים שיוכלו להביא לסירוס ועיקור בהיקף של 75% לפחות. 

עוד עולה מהמחקרים כי פחי אשפה פתוחים, או האכלה לא מבוקרת של חתולים, גורמת להמשך התרבותם. על כן, כדי להגדיל את אפקטיביות הסירוס והעיקור, ניתן בנוהל ניקוד נוסף לפחי אשפה מוטמנים או סגורים והסדרת פינות האכלה על מנת למנוע את הרעבתם.

הצבת עמדות האכלה ופחי אשפה על ידי העיריות והרשויות המקומיות, תסייע להימצאות החתולים במקומות מוגדרים, ובכך יתאפשרו מעקב ובקרה אחר יעילות פעולות הסירוס והעיקור על ידי העיריות והרשויות המקומיות. משרד החקלאות פונה לרשויות המקומיות ולארגוני צער בעלי חיים להימנע מ"סימון" החתולים שסורסו או עוקרו על ידי כריתת חלק מהאוזן מאחר ויש בכך משום צער בעלי חיים. על העיריות והרשויות המקומיות למצוא חלופות לסימון החתולים בדרך אשר אינה פוגעת בהם.


קול קורא לרשויות המקומיות - השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2015