2015

ועדת היישום של משרד החקלאות, המחשבת את מחיר החלב הגולמי (מחיר המטרה – המחיר בו רוכשות המחלבות את החלב מהרפתנים) מדי רבעון, קבעה כי מחיר המטרה יעמוד ברבעון הראשון של שנת 2016 על 1.8886 ₪, החל מ- 1.1.16. המחיר מהווה ירידה של כ- 6.5 אגורות לליטר, 3.3% מהרבעון הקודם (1.9533 ₪). בשנה האחרונה ירד מחיר החלב הגולמי המצטבר בכ- 30 אגורות לליטר, כ- 13.6%, תולדה של ירידת תשומות ייצור החלב, בעיקר ירידה במחירי הגרעינים המשמשים למספוא בעלי החיים. וכן של מתווה ההתייעלות הרפתנים במסגרת הסכם להתייעלות ענף החלב (מתווה לוקר). 

מחיר המטרה משפיע באופן ישיר על מחיר מוצרי החלב המפוקחים והלא מפוקחים. מבדיקה ראשונית עולה כי אין מקום להפחית את המחיר לצרכן של מוצרי החלב המפוקחים לאור חישוב ראשוני ממנו עולה כי שיעור השינוי במוצרי החלב המפוקחים אינו עולה על 3%, השיעור הנדרש בחוק לעדכון. בימים הקרובים תבחן ועדת המחירים המשותפת של משרדי החקלאות והאוצר את הנושא. את מחירי מוצרי החלב הלא מפוקחים המחלבות רשאיות לעדכן בהתאם לרצונם, לפי כללי השוק החופשי.הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 1 2016