2015

לרגל שנת השמיטה תשע"ה (2014-2015) אשר החלה בראש השנה האחרון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם מדי חודש את מחירי הירקות המיובאים לציבור הצורך בשנת השמיטה ירקות ופירות שגודלו מחוץ לאדמת הארץ שלא בהיתר מכירה. דיני השנה השביעית לשומרי שמיטה חלים בשלב הראשון בעיקר על סוגי הירקות השונים. האיסור באכילת פירות נקבע על פי שלב החנטה של הפרי, כך שרוב הפירות יהיו אסורים רק בשנה הבאה.

מדובר בשמיטה הראשונה בה מפרסם המשרד את המחירים לטובת ציבור שומרי השמיטה. הנתונים מפורסמים באתר המשרד אחת לחודש. הפרסום כולל את מחירי היבוא של התוצרת בכניסה לישראל ללא מכס והמחירים הסיטונאיים לשמיטה. מטרת הפרסום הינה לספק מידע צרכני מובהק לציבור שאינו צורך על פי היתר המכירה.

לטובת ציבור צרכני התוצרת מייבוא, מאפשר משרד החקלאות ופיתוח הכפר לייבא תוצרת חקלאית מירדן בהטבת מכס לחלק מהמוצרים, בעיקר ירקות, והוא מיועד לאספקה למגזר החרדי. החל מחודש ינואר 2015 מאפשר משרד החקלאות יבוא גזר ללא מכס בהתאם לנוהל יבוא בשמיטה – 2015.
המטרה העומדת בבסיס ההסדר ליבוא ירקות ופירות בשנת השמיטה היא אספקה סדירה של תוצרת חקלאית טרייה למשקי הבית במגזר החרדי,  אשר אינם יכולים לרכשם בשוק המקומי בשנת השמיטה וזאת מבלי לפגוע ביצור המקומי המתנהל בהיתר המכירה.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר יאפשר יבוא בהטבת מכס לחלק מהמוצרים במכסה, לאחר מיצוי שאר מקורות האספקה המוכרים על ידי ציבור שומרי השמיטה (תוצרת ערבה דרומית, משקים לא יהודים במדינת ישראל, איסום משנה שישית, חממות במצע מנותק ואוצר בית דין).

להלן מחירי ירקות ממוצעים לשנת שמיטה לחודש אפריל:
 

מוצר

מחיר ייבוא ממוצע (CIF-₪/ק"ג)

מחיר סיטונאי ממוצע – שוק רגיל (₪/ק"ג)

מחיר סיטונאי ממוצע שמיטה (₪/ק"ג)

גזר

1.96

1.80

2.66

חציל

2.70

2.93

5.17

עגבניות

2.11

6.32

6.29

מלפפונים

2.21

3.20

3.57

פלפל צהוב

4.86

6.32

5.96

קישואים

5.16

3.45

6.00

*בצל

1.34

1.85

2.22 

 

קריאה לתרומת עודפי יבול חקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2015/Pages/odfe_yevul.aspxקריאה לתרומת עודפי יבול חקלאיקריאה לתרומת עודפי יבול חקלאי
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ShmitaMay2015.aspxמחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
סדר ט"ו בשבט, מיוחד לשמיטה ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/tu_bishvat.aspxסדר ט"ו בשבט, מיוחד לשמיטה ישראליתסדר ט"ו בשבט, מיוחד לשמיטה ישראלית