2015

"הביקורת שלנו על בתי המטבחיים עולה מדרגה", אומר שר החקלאות אורי אריאל, "כולנו היינו עדים למקרים החמורים בבתי מטבחיים שונים ברחבי ישראל. מצד אחד אסור להכליל, אבל מצד שני אנחנו חייבים להגביר את הפיקוח והאכיפה שמקרים כאלו לא ישנו. התקנת מצלמות בבתי המטבחיים היא צעד חיוני שיגביר הבקרה וההרתעה. אין לי ספק, שהמהלך יגן על בעלי החיים וימנע מקרי התעללות שאסור שיקרו במדינה יהודית"
נוכח אירועי העבר של התעללות בבעלי חיים במשחטות ובבתי המטבחיים, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר על הצבת "מצלמות חכמות" בבתי המטבחיים ובמשחטות ברחבי הארץ. המתקנים יחויבו להתקין מצלמות בכל אזור בו מטופלים בעלי החיים עד שחיטתם. מטרת המצלמות היא לפקח מרחוק על פעילות בתי המטבחיים והמשחטות בהיבטי השמירה על צער בעלי חיים ולתעדה, בנוסף ולא במקום מערך הפיקוח של המתקן עצמו. המצלמות יהוו גורם מרתיע בפני העובדים, שידעו כי הם מצולמים 24/7.
במשרד החקלאות בטוחים כי התקנת המצלמות והפיקוח המרכזי יעזרו  למזער את סבל בעלי החיים. 
במסגרת פרויקט המצלמות יוצבו כ- 400 מצלמות וכ- 50 מערכות הקלטה דיגיטליות בכ- 50 בתי שחיטה. צוות הפיקוח בבית השחיטה יצפה במצלמות ובנוסף, החומר המצולם  יועבר לחדר בקרה שיוקם בשירותים הווטרינריים משרד החקלאות. לטובת קידום הנושא, מפרסם בימים אלה המשרד מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, והצפי הוא שבמהלך 2016 ירושתו כלל מתקני ייצור המזון מן החי, משחטות ובתי מטבחיים, במצלמות.
מנהל שירותים וטרינריים במשרד החקלאות, ד"ר נדב גלאון: "משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה בחומרה עבירות של התעללות בבעלי חיים, ונוהג כלפיהם באפס סובלנות. המשרד ימשיך לייעל את הפיקוח והאכיפה על חוק צער בעלי חיים, ולבצע פעולות שונות למיגור התופעה הן באמצעות אמצעי אכיפה, והן באמצעות הסברה".


 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות
הנחיות לבעלי כלבים במטרה לצמצם את הסיכוי להתפתחות חרדת נטישה בכלבים בסיום משבר הקורונה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Dog_abandonment.aspxהנחיות לבעלי כלבים במטרה לצמצם את הסיכוי להתפתחות חרדת נטישה בכלבים בסיום משבר הקורונה כלבים רבים התרגלו לעובדה שבני המשפחה האהובים שוהים לצדם במשך כל היום, נותנים להם תשומת לב ומשחקים עימם. אצל רוב הכלבים, תקופה זו שונה לחלוטין מהשגרה שהכירו קודם, ומהשגרה שיאלצו לחזור ולהתרגל אליה מחדש.