2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מרחיב את חלוקת רישיונות הייבוא לעגבניות הפטורים ממכס לכל מדינות העולם (בהתאם לחוק). עם זאת, בכדי לא לפגוע בחקלאים מחד, ולמנוע הצפה בשוק אשר "תרתיע" את היבואנים מאידך, המכסות יוגבלו עד 1,500 טון לשבוע בהתאם לצורך. כבר היום החלו להיכנס מכולות מטורקיה.

היקף השיווק המקומי של עגבניות בישראל עומד על כ- 17,000 טון בחודש. כמות היבול צפויה להיות פחותה מתקופות מקבילות בשנים עברו בהיקף של כ- 40% וזאת בשל ימים ולילות חמים בצורה קיצונית שפגעו ביבול, ובצירוף וירוס שפגע בצמחים החלשים (וירוס ToMV). המחסור צפוי להמשך עד תחילת דצמבר. מומחי משרד החקלאות ביקרו בחממות הגידול של העגבניות ובדקו את היקף הפגיעה ביבול. להערכת מומחי המשרד תוך כשבועיים יגיעו לשוק עגבניות שנשתלו בארץ באוגוסט וצפויות להבשיל בימים הקרובים, כך שהגידול במחסור צפוי להתמתן. למרות זאת, המחסור בעגבניות מקומיות יימשך כאמור, עד תחילת דצמבר.

לפני חודש וטרום החגים, מבעוד מועד ומתוך הבנה כי הייצור המקומי לא יספק את כלל הביקוש לעגבניות, פתח משרד החקלאות ופיתוח הכפר את השוק לייבוא ללא מכס, אך כמות העגבניות שנכנסה הייתה קטנה ולא מספקת. לאור זאת, פנה המשרד למשרד האוצר בבקשה לנקוט בשיטה שלא ננקטה עד כה, שהינה מתן "ביטוח" ליבואנים למקרה שבו המחיר הסיטונאי בישראל ירד מיום ההזמנה בחו"ל ועד ליום שחרור הסחורה בישראל. כלומר, היבואן יקבל את ההפרש, וזאת לאור עמדת היבואנים כי לא יהיה כלכלי עבורם לייבא ללא רשת ביטחון.
משרד האוצר ביקש לדחות ההפעלה של תמיכה זו, עד לאחר חג סוכות, אך טרם אישר את תקצובה וביצועה, כך שייבוא בהתאם לתמיכה זו, יהיה על המדף בנקודות המכירה לכל המוקדם רק בעוד כשבועיים, מכאן גם ההערכה כי מחיר העגבניות לא ירד דרמטית בשבועות הקרובים.
יצוין כי הרחבת הייבוא לכלל מדינות העולם כפופה לאישור הגנת הצומח (אישור פיטוסניטרי), קרי מדינה הנקייה מנגעים או מחלות הפוגעים בתוצרת החקלאית.

מומחי משרד החקלאות ממשיכים ומתעדכנים כל יומיים אחר הנעשה בחממות, בתוצרת במרכולים, ברשתות השיווק ובשווקי אירופה. היה וישתנו הנסיבות, יעודכן הציבור בכך.

ייבוא העגבניות ללא מכס נפתח במכסה שבועית, במטרה למנוע את הצפת השוק. מטרת הייבוא - לספק לצרכן הישראלי תוצרת חקלאית טרייה ולמלא את החוסר בשוק.
עגבניות

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות