2015

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר,  וראש הממשלה, מ"מ שר האוצר, בנימין נתניהו, חתמו היום על צו פיקוח על מחירי ביצים המוזיל את מחירי ביצי המאכל לצרכן בשיעור ממוצע של 3.1%.
מחירי ביצי המאכל ומוצרי החלב הנמצאים בפיקוח מתעדכנים פעם בשנה או בעקבות הוזלה או התייקרות מצטברת של סך עלות הייצור הסיטונאית בשיעור של 3%, המוקדם מבין השניים, ונקבעים על ידי ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר. הוועדה נותנת את המלצותיה בהתאם לתחשיבים, הכוללים את כלל ההיבטים הרלוונטיים, מהלול / רפת ועד לרשתות השיווק.
מחירי הביצים שבפיקוח עודכנו בפעם האחרונה בנובמבר 2013, ואז הוזלו בשיעור ממוצע דומה של 3.3%. עדכון המחירים בוצע בעקבות שינויים בסלי התשומות. מחירי הביצים הוזלו הודות לירידה מצטברת בעלויות ייצור הביצים.

להלן מחירי הביצים החדשים (המחיר בשקלים חדשים באריזות קמעונאיות סגורות של 12 ביצים):

משקל הביצה

בגרמים

גודל

הביצה

מחיר חדש לצרכן

כולל מע"מ

מחיר ישן לצרכן כולל מע"מ

מחיר חדש לצרכן

באזור אילת

מחיר ישן לצרכן באזור אילת

73 גרם ומעלה

ענק (XL)

13.20

13.60

11.20

11.50

בין 63 גרם ל- 73 גרם

גדול (L)

12.10

12.50

10.25

10.60

בין 53 גרם ל- 63 גרם

בינוני (M)

11.20

11.50

9.50

9.75

***מטעמי הגנה על בריאות הציבור, מכירת ביצים לצרכן מותרת אך ורק באריזות סגורות.
לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (תיקון), התשע"ה- 2015