2015

בניתוח שערך משרד החקלאות נראתה, לראשונה מזה כ- 20 שנה, ירידה בנתח השוק של רשתות השיווק בתחום זה ומנגד גידול בנתח השוק של הירקניות

בשנים האחרונות ניתן לראות כי נתח השוק של רשתות השיווק בשוק הפירות והירקות התחזק ועלה מדי שנה, על חשבון נתח השוק של חנויות ירקות (ירקניות). בניתוח שנעשה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (על סמך נתוני סקר הוצאות משקי הבית לשנת 2013 של הלמ"ס), ניתן לראות כי הגידול בנתח השוק של רשתות השיווק במכירת ירקות ופירות נעצר בשנת 2013, ואף ירד במקצת ביחס לשנה הקודמת. 

משנת 2000 עד שנת 2012 ניתן לראות עלייה מתמדת בנתח השוק של רשתות השיווק בפירות וירקות. בשנת 2000 עמד נתח השוק של רשתות השיווק בירקות על 30.8%, ובפירות 31.9%, לעומת 26.7% בחנויות ייעודיות "ירקניות" הן בפירות והן בירקות. בשנת 2012 עמד נתח השוק של רשתות השיווק בירקות על 49.6%, ובפירות 51.4%, לעומת 22.6% ו- 20.1% בחנויות ייעודיות "ירקניות" בירקות ובפירות בהתאמה.
ואילו בשנת 2013 התהפכה המגמה, גם נבלמה העלייה ואף חלה ירידה בנתח השוק של הרשתות לטובת עליית נתח השוק של הירקניות - נתח השוק של רשתות השיווק בירקות על 49.1%, ובפירות 51.2%, לעומת 24% ו- 21.7% בחנויות ייעודיות "ירקניות" בירקות ובפירות בהתאמה.

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מסבירים את השינוי במגמה בחיפוש של הצרכן אחר מקומות זולים יותר מחד, ומאידך חזרה לקניות בחנויות מתמחות המציעות איכות, טריות ויחס אישי, כדוגמת: אטליזים, מעדניות וירקניות.מצ"ב טבלת הנתונים המלאה המציג את נתח השוק במכירת ירקות ופירות בירקניות ורשתות שיווק בין השנים 2000 ל- 2013