2015

"שומרים על העצים", מיזם שהושק לפני כשנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר על ידי אגף יער ואילנות, במטרה להגביר את המודעות בקרב הציבור הישראלי ולהרחיב את הידע של ילדים ומבוגרים כאחד, בנושא ההגנה על העצים, שימורם וטיפוחם.
כעבור שנה מאז השקת המיזם, נערך היום בקריה החקלאית בבית דגן, הכנס הראשון של המיזם ובו הוצגו המיזמים הפעילים בארץ שהוקמו בעקבות "שומרים על העצים", במיזמים עסקו עשרות גופים שונים בארץ במטרה לחשוף את הציבור הישראלי לחשיבות העצים, להכיר את העצים ואת תרומתם לאדם דרך פעילויות חינוכיות עם ילדים ומבוגרים.


מתוך המיזמים שהוצגו בכנס, הוצג מיזם שומרים על עצים בצה"ל. מערכת הביטחון יישמה את המיזם בתוך הצבא ופעלה לטובת הגדלת המודעות בקרב החיילים לחשיבות העצים בבסיסי צה"ל ולשיפור ההתייחסות לעצים בבסיסים. במסגרת המיזם מועברות הרצאות לחיילי משרד הביטחון, ניתנים להם כלים לביצוע גנים אקולוגים ולטיפול בעצים. מיזם נוסף שהוצג היום הוא מיזם טיפולי חינוכי שבו משתתפים תלמידי כיתת חינוך מיוחד בעלי קשיים ביצירת קשר ובתקשורת הלומדים בבית ספר רגיל, בעזרת הכלים שתורם המיזם הילדים מטופלים ומטפלים בעצמם בעצים ובכך הם חווים תחושת מסוגלות עצומה והצלחה.

ישראל גלון, פקיד היערות ומנהל אגף פרחים והנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "הכנס מיועד לכל מי שחינוך לאהבה ולשמירה על העצים חשוב לו ולכל מי שמאמין שבאמצעות החינוך נוכל להשיג את מטרותינו".
בכנס היום יוצג לציבור מיזם "שומרים על העצים", רעיונותיו ודרכי יישומו הנוכחיים והעתידיים בכדי להעניק לציבור הרחב דרכים וכלים חדשים שיאפשרו להם לאמץ את המיזם במערכות בהם הם נמצאים. עוד בכנס - פעילויות הקשורות בעצים תוך סיור חווייתי בין העצים בקמפוס משרד החקלאות,מיצג של מיזמים פעילים במצגות ובכרזות. כמו כן, יחולקו תעודות למיזמים פעילים ופרסים למיזמים מצטיינים.מיזם שומרים על העצים

 

 

משרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pkid_yaarot.aspxמשרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחת
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אוויר
הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים